PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief april-mei 2020 Nieuwsbrief april-mei 2020

Vanuit de kerkenraad
Yun
Op 5 maart kregen we het droevige bericht dat Yun Lucassen is overleden. Zij was bijna 19 jaar oud en een nichtje en petekind van Nicole en Zeger Vroon. Yun vertoefde door de week vaak in Eijsden bij Nicole en Zeger. Weloverwogen heeft Yun haar eigen keuze gemaakt en heeft ieder geheel onverwacht afscheid van haar moeten nemen. Yun zelf schreef: “Vandaag zal ik eindelijk vrij zijn”.
Het moge duidelijk zijn dat Nicole en Zeger intens verdrietig zijn en dat de gemeente bijzonder met hen meeleeft en ze veel sterkte wenst. In de voorbeden bij de dienst van 10 maart heeft in aanwezigheid van Nicole en Zeger Sigrid Coenradie stil gestaan bij dit grote verdriet: “We zullen, hoe moeilijk ook, het besluit van Yun moeten aanvaarden en niet met schuldgevoel achterblijven” memoreerde zij.

Corona
De ontwikkelingen met betrekking tot het Corona-virus gaan erg snel. Alles wat we vandaag aanleveren aan de redactie kan morgen al weer achterhaald zijn. In de eerste plaats is er de regering die ons adviseert om geen grotere bijeenkomsten meer te beleggen en om contacten met ouderen zo veel mogelijk te beperken. Dit betekent onder meer dat goed nagedacht moet worden of kerkdiensten de komende periode nog moeten doorgaan. We hebben vanuit de Protestantse Kerk Nederland verder een aantal adviezen en richtlijnen ontvangen over situaties waarbij persoonlijk contact ontstaat tijdens en na de kerkdiensten. Dat gaat dan onder meer om de liturgische handdruk tussen predikant en ouderling en om tijdens het Avondmaal niet meer te drinken uit één gezamenlijke beker. Wij zullen via de mail ieder goed informeren over het al of niet doorgaan van onze bijeenkomsten.

Pasen en Pinksteren
Hoewel het absoluut niet duidelijk is welke diensten de komende maanden kunnen doorgaan geeft het rooster aan dat we diensten hebben gepland op Witte donderdag 9 april (voorganger Ruud Foppen; aanvang 20.00 uur), op Paaszondag 12 april (voorganger Klaas Spoelstra), op 3 mei samen met de Remonstranten (voorganger ds. Ipenburg ) en op Pinksterzondag 31 mei (voorganger ds. Ruud Foppen). We informeren ieder tijdig indien er wijzigingen in het rooster worden aangebracht.

Klaas en Wilma
Vanaf vorig jaar zien we Klaas Spoelstra en Wilma Flier steeds vaker tijdens de diensten in onze kerk. Klaas kenden we al een beetje want min of meer standaard kwam hij de afgelopen jaren met zijn drie kinderen naar de Kerstnachtdienst. Nu hij met pensioen (of emeritaat) is heeft hij meer tijd. Klaas laat zich inroosteren als voorganger (dit jaar 3 maal), is actief lid van de Leeskring, fungeert soms als chauffeur en heeft zich recent aangemeld voor de koffiedienst. Dit laatste doet hij samen met Wilma. Zij maakt zich bij ons inmiddels niet alleen daarmee geliefd, maar ook met haar fantastische pianospel. Daar zijn wij heel blij mee. Verder heeft zij recent de registratie taak van inkomende en vertrekkende leden van onze kerk (LRP) van Klaas Ruiter overgenomen. We hebben de laatste jaren steeds moeten berichten over vertrekkende mensen. Nu eens een bericht dat we enige versterking hebben gekregen.

Lezen, bijbel en koffie
Als de viruscrisis geen roet in het eten gooit, komen woensdag 1 april de Leeskring (15 uur) en Oecumenische Bijbelkring (20 uur) bijeen in het Kerkcentrum. Nieuwe data worden gezamenlijk vastgelegd. Vrijdag 15 mei de eerstvolgende koffieochtend. We beginnen om 10 uur en het thema wordt van te voren via e-mail aangekondigd.

Onze Vader
De nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 is een gezamenlijk project van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting. Wellicht mede daardoor is er toen in Eijsden voor gekozen om in de diensten voortaan het Onze Vader te bidden zoals dat in deze nieuwe vertaling  te vinden is. Sinds 1976 bestaat er echter al een oecumenische versie van het Onze Vader en dat is de tekst zoals die van oudsher bekend is (Mattheüs 6:9-13). Na 15 jaar blijkt de nieuwe NBV-tekst nog steeds niet echt ingeburgerd, zeker niet bij toeristen-kerkgangers, bij oecumenische gelegenheden of bij andere speciale diensten zoals rouw-, trouw-, of doopdiensten. Ook de eigen kerkgangers – op een enkeling na, dat wel! - moeten steeds haastig de NBV-tekst erbij pakken. Vandaar dat de kerkenraad besloot voortaan de nog steeds vertrouwde versie te gebruiken.

Dick Rootert en Ruud Foppen
terug
 
 

Kerkdienst; gaat niet door
datum en tijdstip 26-07-2020 om 20.00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 09-08-2020 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.