PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief deecember 2019-januari 2020 Nieuwsbrief deecember 2019-januari 2020

Vanuit de kerkenraad
Diensten in december en januari
Onze decembermaand is aardig gevuld.  Eerst een gezamenlijke viering met de Remonstrantse gemeente Limburg op zondag 8 december (2de Aventszondag). Daarin vieren we een eenvoudig Avondmaal, dat uitloopt in een lunch of beter: een soort agapè-viering (“liefdemaaltijd”) met poëzie, muziek en verhalen. Deze dienst start om 11.00 uur. Voorgangers zijn Ruud Foppen en Sigrid Coenradie.
Op vrijdag 13 december combineren we onze koffieochtend met de jaarlijkse Adventsmiddag. En op zondag 15 december is er een doopdienst. Doordat het aantal diensten wat is teruggebracht en er ook bijzondere diensten zijn waar een doop minder geschikt is, is er een “lege” zondag gekozen om Emma Hupperts te dopen. In de  dienst op kerstavond 24 december die aanvangt om 20.00 uur lezen we natuurlijk het bekende kerstverhaal uit Lucas en op de kerstochtend past het evangelie van Johannes over het vleesgeworden woord. In beide diensten is Ruud Foppen de voorganger. Het is altijd weer spannend welke muzikale bijdragen we mogen verwachten. Tot nu toe is er geen reden tot klagen en bovendien zijn onze stemmen ook muziek. Op zondag 5 januari (Epifanie) stelt het leesrooster het verhaal van de magiërs uit het Oosten voor, maar omdat we deze dienst samen met de Limburgse Remonstranten vieren en de voorbereiding bij het schrijven van deze regels nog lang niet in zicht is, blijft het nog even een verrassing. Voorgangers zijn Ruud Foppen en Sigrid Coenradie.
We hopen u in één of meer van deze diensten te ontmoeten. Indien gewenst kunnen we voor vervoer zorg dragen.

Oecumenische vesper op zondag 1 december
Op 1 december is er een Oecumenische vesperviering om 17 uur in de Christinakerk. De nieuwe pastoor Ruud Verheggen heeft helaas elders verplichtingen, maar de eveneens nieuwe kapelaan Robin Thomas zal samen met onze vespergroep deze viering voorbereiden en een taak vervullen. Dit is de tweede vesper dit jaar. We hopen voortaan in de Gebedsweek voor de Eenheid in januari (let op de aankondiging) en bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar (1ste Advent) een oecumenische viering te kunnen houden.

Dienst met Herdenken op 3 november
Op 3 november hebben we in een mooie dienst de overledenen in onze gemeente herdacht. We hebben kaarsjes aangestoken voor Margaretha Greven en Joop Broekhuizen.
We hebben daarnaast stil gestaan bij een aantal eerder overledenen uit onze kerkgemeenschap. Verder heeft ieder de gelegenheid gekregen stil te staan bij een overledene uit familie- of vriendenkring.

Activiteiten Eijsden
Voor de Adventsmiddag op vrijdag 13 december, de Oecumenische Bijbelgroep op 28 januari en de Leeskring op 29 januari verwijzen we ieder naar het activiteitenoverzicht in deze Kerkberichten

Winterklaar maken kerktuin
Op zaterdag 23 november gaan we met een aantal van onze mensen de kerktuin winterklaar maken. Daarbij  krijgen we ook hulp van vrijwilligers van de buitenschoolse opvang de Bengels. Ieder die wil meedoen: van harte welkom.
 
Vrijwillige bijdrage
Ieder heeft recent de uitnodiging gehad voor de vrijwillige financiële bijdrage. We hebben deze middelen hard nodig om het kerkzijn in Eijsden te kunnen voortzetten. We rekenen op ieders steun.

Dick Rootert en Ruud Foppen


Adventsmiddag
Op vrijdag 13 december  is er onze jaarlijkse Adventsmiddag. Er wordt weer gewerkt aan een aardig programma, waar ieder aan mee kan doen. We hopen natuurlijk weer op een zelfgeproduceerde quiz, aangekleed met lekkernijen en een goed glas. Van harte welkom. We beginnen om 14.30 uur.

Oecumenische bijbelgroep
Maandag 28 januari  (20 uur) lezen we samen verder in Johannes. Plaats van handeling is St. Geertruid, Burg. Wolfsstraat 40, de parochieruimte naast de kerk. Wie mee wil doen is welkom of belt/schrijft Ruud Foppen 06-22502028,

Leeskring
Op woensdag 29 januari (15 uur) bespreken we “Zwarte schuur” van Oek de Jong.  De groep telt het maximum van 10 personen, maar een enkele keer komt er een plaatsje vrij.
 
terug
 
 

Kerkdienst; met Remonstranten
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10.00 uur
meer details

Oecumenische vesper
datum en tijdstip 22-03-2020 om 17.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.