PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief februari - maart 2020 Nieuwsbrief februari - maart 2020

Vanuit de kerkenraad
Diensten in december en januari
We kunnen in Eijsden terug kijken op een geslaagde decembermaand. Op 1 december was er de Vesperbijeenkomst in de Christinakerk met na afloop een drankje in de woning van pastoor Verheggen. Die woning had na het vertrek van Pastoor Janssen een positieve metamorfose ondergaan. Op 8 december genoten we na de kerkdienst samen met de Remonstranten van de min of meer gebruikelijke Adventsmaaltijd, dat voortvloeide vanuit het Heilig Avondmaal met Sigrid Coenradie en Ruud Foppen als voorgangers. Het kerkcentrum was bijna te klein om ieder een plaats aan tafel te bieden. Er werd veel geld opgehaald voor de Voedselbank. Op 15 december werd door Ruud de doop bediend aan (kleindochter) Emma Hupperts. Het was een levendige dienst. En dan anderhalve week later de traditionele Kerstnachtdienst op 24 december met muzikale opluistering door leden van het Kamerkoor Maastricht. Op Kerstochtend hebben we genoten van een dienst met veel (kerst)muziek. Fijn dat we er in Eijsden zo’n feestelijke maand van hebben gemaakt.

Nieuwjaarsdienst
De kerkenraad wenst ieder ook vanaf deze plaats nog een gezegend Nieuwjaar. Die wens hebben we naar elkaar al persoonlijk kunnen uitspreken op 5 januari na de gezamenlijke dienst met de Remonstranten. Omdat Ruud Foppen met broer en neef op familiebezoek naar Thailand was vertrokken heeft Klaas Spoelstra hem in die dienst vervangen en er samen met Sigrid Coenradie een inspirerende dienst van gemaakt.

Herinrichting kerk
Zoals al eerder in Kerkberichten gemeld zijn we bezig met het aanpassen van de inrichting van het kerkgebouw. Op de gemeenteavond in juni heeft Jens Giessing het plan toegelicht. Daarna is het door de gemeente Eijsden-Margraten voor een beoordeling voorgelegd aan de Welstandscommissie.
De opmerkingen van deze Commissie zijn vervolgens verwerkt in een aangepast plan. Deze wijzigingen zijn op 12 december door de Welstandscommissie beoordeeld en goedgekeurd. De komende maanden zal het plan verder worden uitgewerkt. We verwachten in 2021 de aanpassingen te kunnen gaan uitvoeren.

Vrijwillige bijdrage
In november is ieder uitgenodigd om de vrijwillige bijdrage over te maken. Daar is door de meeste (actieve) leden van onze kerk gehoor aan gegeven. Ook van Remonstrantse zijde zijn bijdragen ontvangen. Bij dezen danken we ieder voor zijn of haar bijdrage. We kunnen daarmee het kerkzijn in Eijsden met een gerust hart weer even voortzetten.

Activiteiten in Eijsden
Voor de koffieochtend op 10 februari om 10.00 uur in het kerkelijk centrum en de Oecumenische vesper op 22 maart om 17.00 uur  verwijzen we ieder naar het activiteitenoverzicht in deze Kerkberichten.

Koffiedienst
Onze kerkenraad vindt het belangrijk dat na de dienst op gezellige wijze een kop koffie of thee kan worden gedronken. Dit jaar wordt de koffiedienst verzorgd door Gert en Helma, Zeger en Nicole, Yvonne en Roel, Klaas en Wilma, Dick en Erica. Klaas (Ruiter) verzorgt de koffie tijdens de koffieochtenden- en middagen. We hopen nog een aantal mensen extra te kunnen inschakelen. In elk geval zullen ook twee Remonstrantse dames dit jaar mee gaan doen.

Dick Rootert
 
terug
 
 

Kerkdienst; met Remonstranten gaat niet door i.v.m. corona virus
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst; Witte Donderdag; avondmaal; gaat niet door
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.