PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief juni-juli Nieuwsbrief juni-juli
Vanuit de kerkenraad van Eijsden

Gemeenteavond Eijsden
Op maandag 13 mei kwamen we in Eijsden  weer bijeen voor de gebruikelijke jaarlijkse gemeenteavond. Na een korte opening door Ruud Foppen werd een toelichting gegeven op de begrotingen 2019 en jaarrekeningen 2018 van Kerk en Diaconie en werd de stand van zaken besproken van de fusie met de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Als bijzonder punt stond de mogelijke aanpassing van de inrichting van de kerk op de agenda.

Begrotingen 2019 en jaarrekeningen 2018
De jaarrekeningen van de kerkelijke gemeente laten de afgelopen jaren een langzame daling van inkomsten uit vrijwillige bijdragen en collecten zien. De oorzaak is het teruglopend aantal actieve leden in onze kerkgemeenschap. Daar staat tegenover dat we door het gebruik van het kerkelijk centrum door de naschoolse opvang extra inkomsten hebben. Ook de gezamenlijke diensten met de Remonstrantse gemeente zorgen voor extra bijdragen. In 2017 en 2018 hebben we bijzondere uitgaven gehad door het gereed maken van het kerkelijk centrum voor de naschoolse opvang. Denk daarbij aan aanpassing van de  verwarming, nieuwe vloerbedekking, nieuwe toiletten en reparatie van de dakbedekking van het schuurtje. In de begroting van 2019 zijn vooralsnog geen grote investeringen voorzien. Misschien komt dat nog met het interieur van de kerk.
Door de daling van het aantal diensten zijn de afgelopen jaren de inkomsten van de collecten van de Diaconie ook iets gedaald. In het collecterooster is de afgelopen jaren naast de landelijke doelen ook regelmatig gecollecteerd voor onze eigen doelen, te weten Voedselbank. Homeless Child en Pieterke. Vanaf 2019 is het collecterooster in Eijsden afgestemd met het collecterooster in Maas-Heuvelland. Dit betekent dat we in Eijsden ook collecteren voor doelen in Maas-Heuvelland en dat daar ook gecollecteerd wordt voor onze doelen in Eijsden.
De gemeenteleden hebben positief gereageerd op begrotingen en jaarrekeningen.

Maas-Heuvelland
Er is in de kerkenraad van Eijsden regelmatig gesproken over samengaan met Maas-Heuvelland. Uit het gesprek deze avond met gemeenteleden bleek dat het beleid van een mogelijke fusie wordt ondersteund door onze gemeenteleden. De kerkenraad heeft mandaat gekregen om de volgende stappen te zetten in het proces van samenvoeging. Van groot belang bleek het “zelfstandig” kunnen blijven organiseren van kerkdiensten en een duurzaam beheer van kerk en kerkcentrum. Als de oprichting van een (burgerlijke) stichting die het beheer van het kerkje op zich neemt daartoe bijdraagt, wordt dat ondersteund.

Inrichting van de kerk
De kerkenraad heeft aan een architectenbureau (bureau TEAM van Jens Giessing) een opdracht gegeven om een schets te maken van alternatieve mogelijkheden voor inrichting van de kerk. Dit architectenbureau is ook al aan het werk voor de kerken in Vaals, Gulpen en Valkenburg. Bovendien is architect Jens Giessing ook actief lid van PG Maas-Heuvelland. Jens heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de bestaande situatie en de alternatieve mogelijkheden. Het grootste struikelblok voor multifunctioneel gebruik van het kerkgebouw zijn de bestaande banken. Voorgesteld wordt de banken deels te vervangen door stoelen en om een andere indeling te maken. Het gaat te ver om op deze plaats de verschillende schetsen te laten zien. In het kerkelijk centrum zullen we meerdere boekjes neerleggen die men kan inzien of meenemen. In het algemeen was er veel waardering van het werk van Jens. Een belangrijke kanttekening van Jens is dat het interieur onderdeel is van de monumentenstatus van onze kerk. De eerstvolgende stap in het proces zal zijn om te bezien welke ruimte de monumenten commissie biedt om ook daadwerkelijk de voorgestelde aanpassingen te mogen doorvoeren.Zondag in Eijsden
Op zondag 9 juni vieren we het Pinksterfeest, samen met de Remonstrantse gemeente Zuid-Limburg. Voorganger is Ruud Foppen en als de muzikanten tevreden zijn over de voorbereidingen, kunnen we van hun spel genieten. Zondag 30 juni is in het kader van het oecumenisch leesrooster de tweede zondag van de zomer. Dan gaat Klaas Spoelstra voor. Hij was vele jaren Justitiepredikant in onder meer Maastricht, Roermond en Sittard en nu met emeritaat. Op de zondagen 14 en 28 juli gaat Joke Boot voor. Zij behoeft geen nadere introductie. Het volstaat dat we blij zijn haar deze zomer weer geregeld in ons midden te hebben.

Koffieochtend
Op vrijdag 7 juni is onze eerstvolgende koffieochtend met ontmoeting en gesprek in het Kerkcentrum.

Leeskring
Woensdag 12 juni om 15 uur komt de leeskring in het Kerkcentrum weer samen rond de roman “Lam” van Hannelore Bedert.

Dick Rootert en Ruud Foppen
terug
 
 

Kerkdienst; Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 25-08-2019 om 10.00 uur
meer details

Kerkdiensten Maas-Heuvelland 1 en 8 september
datum en tijdstip 01-09-2019 om
Overzicht Maas-Heuvelland en Eijsden meer details

 
De kerk is open!

De kerk is elke zaterdagmiddag in juli en augustus en op monumentendag 14 september open voor bezichtiging. In de kerk exposeert deze zomer Menno Balm. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in de kerk van 13.30 tot 16.30.
Meer informatie over de kunstenaar vindt u op zijn website.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.