PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief oktober - november Nieuwsbrief oktober - november
Vanuit de kerkenraad

Eerstvolgende kerkdiensten
We willen nu we in deze periode weinig diensten hebben ieder nog eens attenderen op de komende drie. Op 29 september is er een gezamenlijke dienst met de Remonstrantse broeders en zusters. Bijzonder is dat in die dienst de inmiddels afgezwaaide Martijn Junte voorganger is. Bijzonder om hem nog weer eens te ontmoeten. Op 20 oktober is Klaas Spoelstra voorganger die we naast Ruud toch ook een beetje als “van ons” mogen beschouwen. En op 3 november, de dienst van “herdenken” is Ruud voorganger. Een rijke schakering aan voorgangers met de vraag: “vind tijdens de diensten de verschillen”.

Dienst met Herdenken op 3 november
Op 3 november herdenken we de overledenen in onze gemeente maar die hadden we niet in 2019. Dat neemt niet weg dat we ieder in deze dienst de gelegenheid willen bieden om stil te staan bij overledenen gedurende het afgelopen jaar in onze familie-, vrienden- of kennissenkring. Verder kunnen we stil staan bij degenen die eerdere jaren ons zijn ontvallen. Anke Meerburg heeft al aangekondigd van plan te zijn om naar deze dienst te komen vanwege het overlijden vorig jaar van haar Peter. Ieder kan in de dienst zoals gebruikelijk een kaarsje opsteken.

Startzondag in Vijlen
Op deze plaats willen we namens Eijsden graag een woord van dank uitspreken naar de organisatie van de startzondag. Het was een bijzondere dag. Jammer dat de opkomst uit Eijsden wat “koeltjes” was. Harrie de Reus had van de gebruikelijke liturgie in een Protestantse dienst een actieve dienst gemaakt waarin alle onderdelen een plek kregen. Nevendienst voor de kinderen, zang, gebed, verkondiging, collecte: het was allemaal ergens te volgen, te zien, te beluisteren of uit te voeren op het bijzondere plek van complex waar we verbleven. Zelfs aan de maaltijd was gedacht. Veel dank naar Harrie, maar ook naar Martine Bakker.

De kerk is open
Afgelopen zomermaanden is de kerk op zaterdagmiddagen opengesteld voor bezoekers om het kerkje te bezichtigen en om de tekeningen van Menno Balm te bekijken. Het was een succesvol jaar. Er zijn in vergelijking met voorgaande jaren veel bezoekers geweest en dat leidde tot leuke gesprekken en soms verrassend orgelspel. Op twee zaterdagen speelde Miryam Paczek met een ensemble blokfluit muziek.  Alle vrijwilligers die de bezoekers hebben ontvangen heel hartelijk dank.

Winterklaar maken kerktuin
Zoals elk jaar gaan we met zoveel mogelijk betrokkenen de kerktuin weer winterklaar maken. Ook de kerktoren wordt dan gepoetst. Voorlopig is zaterdag 9 november daarvoor gekozen. We hebben afgesproken om dat samen te doen met de buitenschoolse opvang de Bengels. Indien de weersomstandigheden te slecht zijn, stellen we het een week uit. We rekenen op een grote opkomst en maken er een gezellige ochtend van.

Vrijwillige bijdrage
Ieder ontvangt in oktober weer een uitnodiging voor een vrijwillige financiële bijdrage aan onze kerkgemeenschap voor de instandhouding van kerk en eredienst in Eijsden. Ook de Vrienden van het Diepstraatkerkje schrijven we daarvoor aan. We rekenen op uw steun.

Renovatie
Het plan voor de renovatie van het interieur van de kerk is inmiddels besproken met de Monumentencommissie van de gemeente Eijsden Margraten. Er worden op hun verzoek wat kleine aanpassingen doorgevoerd. Daarna is het voorstel rijp voor besluitvorming door de kerkenraad.

Dick Rootert

Leeskring
Op woensdag  6 november om 15 uur komt de Leeskring weer bijeen. We bespreken dan het boek “De goede zoon” van Rob van Essen
 
terug
 
 

Kerkdienst; met Remonstranten
datum en tijdstip 08-03-2020 om 10.00 uur
meer details

Oecumenische vesper
datum en tijdstip 22-03-2020 om 17.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.