PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief april - mei 2024 Nieuwsbrief april - mei 2024
Vanuit de kerkenraad in Eijsden

Diensten de komende periode.
Op 31 maart vieren we Pasen. Voorganger in deze dienst is Klaas Spoelstra. Dit jaar is dat een bijzondere dienst omdat vanaf 1 april Klaas de  predikantstaken van Ruud Foppen overneemt. Daar staan we in deze dienst even bij stil.
Op 21 april is er een gezamenlijke dienst met de Remonstrantse Kring in Zuid-Limburg. Voorganger is dan Esther van der Panne.
Op 19 mei vieren we de Pinksterdienst. Voorganger is Ruud Foppen. In deze dienst nemen we afscheid van Ruud als predikant in onze kerkenraad.

Afscheid Ruud Foppen
Vanaf 2008 heeft Ruud Foppen de predikantstaken uitgevoerd van de Protestantse Gemeente Eijsden. Het betrof geen formeel dienstverband maar een overeenkomst waarin is vastgelegd welke taken worden uitgevoerd. Daarbij kan men denken aan het lid zijn van de kerkenraad, voorgaan in kerkdiensten, pastorale zorg en overleg met andere pastores. Ruud heeft de afgelopen jaren ook veel afscheids- en uitvaartdiensten moeten leiden. De zorg die vooraf gaat aan het overlijden lag dan ook nadrukkelijk op zijn schouders. Ruud heeft onmiskenbaar een belangrijke rol gespeeld bij het motiveren van diverse activiteiten die we in onze gemeente hebben ontwikkeld en onderhouden. In de volgende Kerkberichten zullen we wat langer stil staan bij zijn afscheid.

Afscheid van onze organist Peter Peters
We hebben recent helaas afscheid moeten nemen van onze organist Peter Peters. Door een verhuizing van zijn gezin naar de Provincie Groningen is er een eind gekomen aan een lange verbintenis van Peter aan onze gemeente. Peter stelde het altijd bijzonder op prijs om organist te mogen zijn in onze kerk terwijl wij op onze beurt veel plezier beleefden aan zijn muzikale bijdragen in onze kerkdiensten. We wensen hem een goede tijd in zijn nieuwe woonplaats en hopen dat hij ook daar zijn weg vindt naar een goed bespeelbaar orgel.
We hebben overigens een opvolger voor Peter kunnen vinden. Dat is Arnaud van Kan. Hij heeft op zondag 10 maart de eerste keer de dienst op het orgel in begeleid onze kerk.

Wel en wee
Joke van der Veen is na een val waarbij enkele nekwervels zijn gebroken en de daarop volgende zorg bij Vitale Plus weer thuis. We hopen dat ze voldoende zorg krijgt om zelfstandig te kunnen blijven functioneren.
De echtgenoot van Lies Kaffa is recent geopereerd. Het was een zware en langdurige operatie voor Ad, maar al in het ziekenhuis toonde hij een monter optimisme, ondanks het toekomstige leven met een stoma. Met behulp van thuiszorg hopen Lies en hij daarmee vertrouwd te raken.

Leeskring
Op 22 maart bespraken we “Uit het leven van een hond” van de auteur Sander Kollaard, winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2020. Een groots boek over de kleine dingen van het dagelijkse leven. En op vrijdag 17 mei (14 uur) hopen we “Luister” van Sacha Bronwasser gelezen te hebben, over het Parijs van de jaren tachtig, de aanslagen van 2015 en nu. Info ruudfoppen@xs4all.nl.

Oecumenische bijbelgroep
De groep van parochianen uit St. Geertruid en Eijsdense gemeenteleden heeft al een lange traditie. Ruud Foppen was de laatste tien jaar de “gids en leidsman” zoals de exegetische begeleiding grappende wijs genoemd werd. In die periode behandelden we de bijbelboeken Lucas en Johannes, om daarna in Genesis terecht te komen. Nu wordt het tijd het stokje over te dragen waarbij er zich verschillende opties voordoen. Op woensdag 1 mei om 20 uur is de volgende bijeenkomst in het kerkelijk centrum in Eijsden. Vooral van protestantse zijde kan er nog wel wat versterking komen. Dat maakt ook het gesprek alleen maar levendiger.
Info: René Houben, rjjhouben@home.nl of Ruud Foppen.

Vesperviering 28 april
Zondag 28 april om 17 uur is er weer een vesper in de Christinakerk. Het thema is “Verbondenheid”. Vanuit de vespergroep gaan pastoor Ruud Verheggen en dominee Klaas Spoelstra voor. Na afloop ontmoeting in de pastorie, 200 meter verderop: Kerkstraat 15.
Dick Rootert

Jeroen Rootert overleden
Tot onze schrik en ontsteltenis overleed op 14 februari Jeroen Rootert, zoon van Erica van den Berg en onze kerkenraadsvoorzitter Dick Rootert. Jeroen werd 45 jaar. Na een ziekenhuisweek van hartonderzoek bleken er zich onverwacht ernstige complicaties in hart en hersenen voor te doen. Noodoperaties mochten niet meer baten.
Erica, Dick, zus Rosanne en ik hebben samen de afscheidsplechtigheid in Amsterdam voorbereid en vormgegeven in woorden van verslagenheid, hoop en herinneringen. Centraal stond het licht, waar Jeroen zo van hield, van het warme zonlicht, bijvoorbeeld in zijn Spaanse woning aan zee en op het terras bij de skipiste. Het is immers het licht dat altijd het duister overwint. Maar ook zijn muziek en het nachtleven waren present, via de muziek zelf en de verhalen en foto’s van vrienden en vriendinnen. Aansluitend werd het glas geheven om het leven van Jeroen te vieren. We wensen Erica, Dick, Rosanne en Lucas en de familie zegen en kracht toe, die ruimte geven dit grote verlies te dragen.
Het correspondentieadres is: Dick Rootert, President Rooseveltlaan 68, 6224 CR Maastricht, email dick@rootert.nl
Ruud Foppen
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.00 uur
Wereldwijd meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 18-08-2024 om 10.00 uur
Stichting St. John Hospital meer details

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.