PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief oktober - november 2022 Nieuwsbrief oktober - november 2022

Vanuit de kerkenraad in Eijsden

Erediensten
In de zomerperiode zijn er elke 2 of 3 weken diensten in Eijsden. Op 16 oktober vindt er een dienst plaats samen met Remonstrantse gemeente in Zuid Limburg. Dan is Willem Boon voorganger.
Op 6 november is er een dienst met als voorgangers Ruud Foppen en Esther van der Panne. In die dienst wordt de nieuwe Remonstrantse predikante Esther van der Panne geïntroduceerd. Zij is recent benoemd in de Remonstrantse Gemeente Eindhoven en daarmee ook verantwoordelijk voor Remonstrantse activiteiten in Maas-Heuvelland. Misschien aardig om te weten dat Esther ook al lange tijd eindredacteur is van oecumenisch maandblad Open Deur. We rekenen in Maas-Heuvelland op een prettige samenwerking.  We zullen dan zoals gebruikelijk rond de tijd van Allerzielen en Allerheiligen in die dienst de overledenen van afgelopen jaar of eerdere jaren herdenken en krijgt ieder de gelegenheid een kaarsje aan te steken.
Op 27 november is er een dienst in Eijsden met Klaas Spoelstra als voorganger. Dit betreft de eerste Advent.

Pastoraat
Henk Langeveld, de vaste organist van de Oecumenische Basisgroep Maastricht, was in het verleden ook in Eijsden regelmatig achter het orgel te vinden. Toen het steile trappetje naar boven teveel werd, bood de piano uitkomst. Helaas is zijn gezondheid inmiddels sterk achteruit gegaan. Hij verblijft in Woonzorgcentrum De Beyart, waar hij een goede verzorging geniet.

Gebruik Diepstraatkerkje
We willen het hier nog eens graag onder aandacht brengen. Het Protestantse Kerkje in Eijsden is voor veel meer activiteiten te gebruiken dan de zondagse eredienst, met de aantekening dat de activiteit wel moet passen bij het karakter en de sfeer die het gebouw uitstraalt. We hebben recent een verzoek gehad voor een concert door een muzikaal trio en er bestaat een idee voor een kleine meditatiegroep. Er kan echter nog veel meer.

Leeskring
Woensdag 9 november is volgende bijeenkomst van de leeskring in het Kerkcentrum in Eijsden. Het tijdstip is dit keer 's avonds om 19:30 uur.  "Biecht aan mijn vrouw" van Pieter Waterdrinker is het boek dat we dan bespreken.

Dick Rootert


In memoriam Jo Poldervaart
Op 14 juli overleed Jo Poldervaart in het zorgcentrum Scharwyerveld. Ze werd 91 jaar. De energieke optimistische Jo moest de laatste jaren leren omgaan met pijn en tegenslag. Acht jaar geleden begon haar ijzersterke gezondheid te kwakkelen. Ik herinner me nog goed haar bedrukte gezicht en ongerustheid na een medisch onderzoek. Vanaf dat moment was ze regelmatig in het ziekenhuis en moest ze stukje bij beetje inleveren. Ze vond dat verschrikkelijk, want haar geest wilde nog zo veel. Ze bekende dan soms radeloos en wanhopig te zijn, maar haar nuchtere kant wist, dat je ook niet anders kunt dan je beperkingen accepteren. Mijn persoonlijke indruk was, dat de kordate vitaliteit van Jo de medische verzorgers vaak op het verkeerde been zette, alsof daar een mondige fitte en vitale vrouw in bed lag. Maar dat was natuurlijk schijn, ze was hoogbejaard en ernstig ziek, ze had geen trek meer in geregel en weer nieuwe onderzoeken waar ze doodmoe van werd. En zo kwam ze in het hospice terecht. Geen gedoe meer aan haar lijf. En in november, in de Plataan in Heerlen en later in Mechelen, lag ze prinsheerlijk in haar bed en was opgewekt. “Hier ben ik op m’n plek”. En door de rust en het weer gaan eten knapte ze op, kreeg weer nieuwe krachten. En Wilma verraste haar regelmatig met een advocaatje. Ze kreeg veel trouw bezoek, de buurvouw - die de was ophaalde, vrienden en familie. Trots vertelde ze dat haar kleinkinderen uit Zuid-Duitsland haar met kerst hadden bezocht, in alle vroegte 600 km naar Limburg en daarna weer diezelfde afstand naar huis. Daar leefde ze op: op al die liefde en trouw. Wilde je haar bezoeken, dan moest ze wel even in haar agenda kijken.
De wortels van Jo lagen in Amsterdam – dat je goed aan haar kon horen - waar ze een fijne jeugd had. Hartstochtelijk kon ze vertellen over de oorlog en haar eenzame reis als kind naar Friesland, waar het stadskind liefdevol werd opgenomen in een gezin. Met dat gezin bleef een intens contact. In 1956 trouwde ze met Henk en in 1981 kwamen ze voor het werk van Henk bij de PTT naar het zuiden. Eerst De Heeg in Maastricht, daarna Oost-Maarland. Daar ontwikkelden zij zich als enthousiaste dorpsbewoners, die sterk meeleefden met de gemeenschap. Het jaarlijkse vroege ontbijt met eieren en spek voor de Bronkmedewerkers blijft indrukwekkend, maar dat was ook hun betrokkenheid bij de harmonie St. Cecilia. 20 jaar geleden overleed Henk plotseling, een enorm verlies. De uitvaart werd geleid door de pastoor en de dominee samen.
Ze vertelde ook graag over haar activiteiten: fietsen, zwemmen, de damesgroep, yoga, en de harmonie. Ze voelde zich niet zo kerkelijk en had een hekel aan vormelijkheid, maar in het kleine kerkje van Eijsden bloeide het oude vertrouwde van vroeger weer op. Niet voor niets was zij een hartstochtelijk volger van Nederland Zingt. Ze werd een trouw kerkganger en ook bezoeker van de koffieochtenden. En samen maakten we deel uit van de kleine commissie die de oecumenische vespers organiseerden, die we als protestantse gemeente en katholieke parochie regelmatig samen hielden op zondagmiddag.
Samen met zoon Henny, de kleinkinderen en Wilma – die haar wekelijks enkele malen bezocht - hebben we de dienst van afscheid in het crematorium voorbereid. Daar klonken “haar” liederen. En de woorden van troost en ontferming. In vertrouwen legden we haar in Gods hand. We zullen deze bijzondere dappere en humorvolle vrouw ontzettend missen.

Ruud Foppen
terug
 
 

Kerkdienst met Remonstranten
datum en tijdstip 16-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst Allerheiligen; voorstellen ds. E. van der Panne
datum en tijdstip 06-11-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Startzondag 2022 Ursulinenconvent
Op 11 september hielden we de gezamenlijke startzondag in het Ursulinenconvent in Eijsden.

Het was heel bijzonder om Tabitha van Krimpen, de Jonge Theologe des Vaderlands, te horen. In haar lezing gaf ze ons veel stof tot nadenken over wat voor kerk we willen zijn en wat we kunnen zijn.
Daarna was er een ruime keuze in workshops en activiteiten voor de jongsten, de jongeren, de ouderen en alles daartussen en omheen.

Enkele foto's van de startzondag vind u op deze website.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.