PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief april-mei2022 Nieuwsbrief april-mei2022

Vanuit de kerkenraad van Eijsden

Stilstaan bij het leed in Oekraïne
Voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering van 7 maart hebben we besloten om met het oog op het leed in Oekraïne een inloopmiddag op 19 maart te organiseren in ons Diepstraatkerkje in Eijsden. Behalve de kerkenraad was ook Klaas Spoelstra betrokken bij het opstellen van het programma voor deze inloopmiddag. We hebben dit initiatief afgestemd met de parochie Breust-Eijsden. Onze kerk is die middag voor iedereen open voor het aansteken van een lichtje, gebed, stilte of muziek. Als kerkenraad zijn we van mening dat in deze vastentijd, deze 40 dagen voor Pasen we niet anders kunnen doen dan stil staan bij het lijden dat de terreur in Oekraïne veroorzaakt. Samen delen we ondanks alles de hoop dat niet de haat maar het gezonde verstand en de vrede zullen zegevieren.

Kerkenraadsvergadering
Op 7 maart heeft de kerkenraad na een lange periode van online vergaderen weer fysiek kunnen vergaderen in ons Kerkcentrum.
Afgesproken is om nu de Corona maatregelen grotendeels niet meer nodig zijn, we op de gebruikelijke wijze onze diensten weer inrichten. Er zijn de komende maanden diensten gepland op 27 maart (ds. Ruud Foppen), 14 april (ds. Klaas Spoelstra), 17 april (ds. Klaas Spoelstra) en 8 mei (ds. Joen Drost).We hopen elkaar dan weer te treffen tijdens de dienst en na afloop ervan onder genot van een kop koffie of kop thee.
Verder hebben we afgesproken om als het weer dat toelaat deze zomer twee tuindiensten te organiseren. Dat doen we na de vele positieve reacties op de tuindiensten in de achter ons liggende (Corona)periode.
De kerkenraad constateert verder dat de zoomdiensten de afgelopen periode bijzonder waardevol waren. We hopen dat dit de komende tijd niet opnieuw nodig is. We hebben wel veel ervaring gekregen met de organisatie ervan.

Diaconie
Afgesproken is om in 2022 de diaconie collectes die gehouden worden tijdens de dienst vanuit de diaconale reserves steeds aan te vullen tot een bedrag van € 100 per collecte. Verder is er een nieuwe paaskaars aangeschaft die tijdens de paasdienst in gebruik wordt genomen. Bij het Avondmaal op Witte Donderdag zullen mede als gevolg van de Corona perikelen aparte (persoonlijke) bekertjes worden gebruikt.

Geluidinstallatie
Er is een nieuwe draadloze geluidinstallatie aangeschaft. Deze komt in de plaats van de ringleiding die al heel lang geleden is aangelegd, maar niet goed meer functioneerde. De komende diensten wordt deze uitgetest. Daarmee is verzekerd dat ieder de voorganger goed kan verstaan.

Gebruik kerkelijke gebouwen
De afgelopen maanden heeft het Sociaal Centrum Eijsden de kerk en het bijgebouw een aantal malen gebruikt om training te geven aan scholieren voor het voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling  de kerk in de toekomst vaker in gebruik te geven aan initiatieven met een sociaal maatschappelijk doel.

Pastoraat
Ondanks Corona hebben we de afgelopen 2 jaar voor zo ver dat ging het pastorale werk ook aandacht kunnen geven.  Wilma, Nicole en Zeger hebben naast Ruud de nodige bezoekjes afgelegd bij degenen die dat nodig hebben.

Activiteiten
De leeskring draait weer als vanouds. De komende bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 30 maart (Peter Terrin, Al het blauw) en woensdag 8 juni (Arthur Japin, Maar buiten is het feest). Ook de koffie-en thee-ochtenden/middagen worden weer gepland.

Dick Rootert
terug
 
 

Kerkdienst Pinksteren
datum en tijdstip 05-06-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met Remonstranten
datum en tijdstip 26-06-2022 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.