PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief augustus - september 2021 Nieuwsbrief augustus - september 2021

Vanuit de kerkenraad van Eijsden

Kerkdiensten
Omdat we niet weten welke beperkingen vanwege Corona aan ons zullen worden geadviseerd dienen we een slag om de arm te houden met het gebruik van ons kerkje voor de geplande zondagsdiensten . Er zijn diensten gepland op 15 augustus (ds. Hana), 29 augustus (ds. Drost) en 19 september (ds. Spoelstra). Op 12 september is er de gebruikelijke startzondag voor Maas-Heuvelland waar we ons bij zullen aansluiten.
De dienst van 18 juli is zogezegd echt in het water gevallen. Eerst was een dienst in onze kerk of kerktuin niet mogelijk als gevolg van de Volta Classic op die dag met finish net naast de kerk. Als alternatief hadden we een dienst in de Martinus kerk zullen organiseren, maar door de overvloedige regen en wateroverlast moest onze voorganger Joke Boot helaas verstek laten gaan. Zoals bij ieder bekend komt Joke uit Leidschendam en verblijft zij, als ze een dienst leidt in onze kerk, altijd op camping de Bosrand. Daar was verblijf dat weekend door wateroverlast niet mogelijk. 

Collecten diaconie
De diaconie is oorspronkelijk opgericht om armoede te bestrijden in eigen kring. Deze rol is in onze eigen kring beperkt. Wel zijn veel van onze kerkelijke leden op leeftijd en soms eenzaam. In de Corona periode is dit specifiek naar voren gekomen en hebben we proberen contact te houden met leden die niet makkelijk naar de kerk kunnen komen.
Er zijn in Eijsden in 2021 minder kerkdiensten geweest dan gepland. Daarom is er minder vaak gecollecteerd, maar de bijdragen zijn toch steeds bijzonder mooi. De Diaconie maakt in deze bijzondere tijd uit de eigen reserve iets meer over dan wordt opgehaald. De volgende collecten zijn afgedragen: Amnesty International (€ 100), Voedselbank Zuid Limburg (€ 100), Jeugdwerk PKN (€ 100), Stichting Vrienden Pieterke ( € 100), PKN: kwetsbare vrouwen Oeganda (€158,30) en Werelddiaconaat: vakantietas(€ 130).
Op 1 augustus wordt gecollecteerd voor Stichting Wereldwijd in Eckelrade, op 15 augustus voor Christenen in Pakistan, op 29 augustus voor eigen diaconie en op 19 september voor Homeless Child.

Kerktuin
De trots in onze kerktuin is de grote magnolia boom. Onder deze boom hebben we de afgelopen periode Corona-proof een aantal tuindiensten gevierd. Deze is gesnoeid door Thomas. Verder heeft een aantal mensen hard gewerkt om de tuin verder te ontdoen van het vele onkruid dat met dit weer welig tiert.

Wel en Wee.
We hebben zoals in de laatste diensten bij de mededelingen is gemeld dit jaar al twee leden gehad die de respectabele leeftijd van 90 jaar hebben bereikt. Dit zijn Joke van der Veen en Jo Poldervaart. Ook langs deze weg aan beiden nog de hartelijke felicitaties.

Activiteiten
Veel van onze activiteiten liggen al lang stil. Nu het vaccineren voorspoedig verloopt worden de eerste bewegingen weer gemaakt om weer wat actiever te worden. De Leeskring is weer van start gegaan en hopelijk zullen ook de koffie/thee ochtenden of middagen weer georganiseerd worden.
Dick Rootert
terug
 
 

Kerkdienst; voor meer informatie mail: scriba@pkn-eijsden.nl
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst; voor meer informatie mail: scriba@pkn-eijsden.nl
datum en tijdstip 20-02-2022 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.