PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief augustus - september 2023 Nieuwsbrief augustus - september 2023
Vanuit de kerkenraad in Eijsden

Diensten de komende periode.
In augustus en september zijn de volgende diensten in Eijsden gepland. Op 6 augustus is er een dienst met als voorganger ds. Agnes Hana, op 20 augustus is Joke Boot-de Boer voorganger, op 10 september een dienst met als voorganger Esther van der Panne en op 1 oktober is ds. Joen Drost voorganger. De dienst op 10 september is een dienst met de Remonstrantse Kring in Zuid Limburg. Dan is er ook de startzondag van Maas-Heuvelland. Wij willen graag meedoen met de startzondag en zullen daarom (mede afhankelijk van het programma van de startzondag) zelf beperkt aanwezig zijn in de dienst in Eijsden.

Gemeenteavond
Op 30 mei was er zoals gebruikelijk weer een gemeenteavond. Daar hebben we van Kerkrentmeesters en Diaconie de begrotingen 2023 en de jaarcijfers van 2022 gepresenteerd en besproken. Aangezien we door corona 2 jaar zo’n bijeenkomst niet hebben gehad, hebben we uitvoerig stil gestaan bij het reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente. Verder is ook het onderwerp duurzaamheid (groene kerk) aan de orde geweest.
We zien dat een aantal actieve leden (denk bijvoorbeeld aan Klaas Ruiter) niet meer aanwezig zijn om het een en ander aan beheer van kerk, tuin en kerkhof te doen. Daarom ook nog eens langs deze weg vanuit deze gemeenteavond een oproep om (gezellig) samen een aantal werkzaamheden te verrichten die echt nodig zijn voor instandhouding van kerk, kerktuin en begraafplaats.

Jaarrekeningen
De jaarrekeningen van Kerkrentmeesters en Diaconie zijn gecontroleerd en getekend door de direct verantwoordelijken en door de kerkenraad. Wat opvalt is dat de jaarrekening van de Kerkrentmeesters een positief resultaat laat zien. Wel zijn de beleggingen in 2022 iets minder waard geworden door landelijke dalingen van de aandelenbeurzen, maar we zien dat die in de loop van 2023 al weer de goede kant op gaan. Het feitelijke werk van onze beleggingen is uitbesteed aan de Charitas afdeling van ABN AMRO. Er is voor een behoudend profiel gekozen. Door het dividend dat we jaarlijks krijgen zijn we in staat een sluitende begroting op te stellen.
De jaarrekening van de Diaconie laat een klein verlies zien waarvoor bewust is gekozen omdat we meer dan voldoende ruimte hebben in de reserves. Het is namelijk niet de bedoeling om bij de Diaconie grote reserves te hebben. Het in collectes verkregen geld wordt immers 1:1 overgemaakt naar de tijdens de diensten genoemde doelen.

Zomerflyer
De flyer met alle zomerdiensten en aanverwante activiteiten in Maas-Heuvelland en Eijsden is weer beschikbaar. De flyers worden uitgereikt bij de kerkdiensten. Het programma is ook te zien op de internet pagina van onze Protestantse Gemeente.
https://www.pkn-eijsden.nl/laatste_nieuws

Leeskring
Op vrijdag 21 juli en vrijdag 6 oktober is er weer een Leeskring in het kerkcentrum in Eijsden. Beide keren wordt gestart om 14.00 uur. De titels die we bespreken worden nog bekend gemaakt.

Koffieochtend
We zijn na de Corona periode weer gestart met de koffie ochtenden. Bedoeling is vooral om elkaar te ontmoeten en onderwerpen te bespreken die ons op dit moment bezig houden. De volgende ochtend staat gepland op vrijdag 22 september om 10.00 uur in het kerkcentrum in Eijsden. Iedereen is van harte welkom.

Verhalen die raken
Welke gezegdes, uitspraken, verhalen, gelijkenissen of liederen die we soms per ongeluk tegenkwamen in de bijbel, wekken verbazing? Of irritatie? Of herkenning? Jarenlang was de oecumenische bijbelgroep systematisch bezig, hoofdstuk voor hoofdstuk, vers voor vers. Nu is er gekozen voor de breedte van de bijbel. We kwamen al Jona tegen en Jesaja en bespraken de scheppingsverhalen uit Genesis 1 en 2. Op maandag 7 augustus (19:30 uur) gaan we verder met dat onderwerp en treffen elkaar in het parochiecentrum in St Geertruid. Om het oecumenisch niveau te waarborgen, is er nog volop ruimte voor deelnemers van protestantse huize. Bel/mail bij belangstelling met Ruud Foppen: 06 22502028, ruudfoppen@xs4all.nl.

Dick Rootert
terug
 
 

Kerkdienst; Advent; met Remonstranten
datum en tijdstip 10-12-2023 om 11.00 uur
Collecte: Stichting Stille Armen Maastricht meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.