PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief december - januari 2024 Nieuwsbrief december - januari 2024
Vanuit de kerkenraad in Eijsden

Diensten de komende periode
In december zijn de volgende diensten in Eijsden gepland. Op 10 december (3e advent) is er een gezamenlijke dienst met de Remonstrantse Kring Zuid Limburg met als voorgangers ds. Esther van der Panne en ds. Ruud Foppen, op 24 december (Kerstavond) is er een dienst met als voorganger ds. Ruud Foppen en op Kerstochtend een dienst met als voorganger ds. Klaas Spoelstra. Op Kerstavond zal de Vocal Harmony, een klein koor uit Maastricht een bijdrage leveren. Op Kerstochtend zal Myriam Paczek en haar blokfluitkwartet samen met Wilma Flier de dienst opluisteren en ondersteunen met muziek.
Op 7 januari starten we het nieuwe jaar met een gezamenlijke dienst met de Remonstrantse Kring Zuid-Limburg en wensen we elkaar na afloop een goed nieuwjaar. Voorgangers zijn ds. Esther van der Panne en ds. Ruud Foppen. Vocalgroup Logo uit Eijsden luistert deze dienst op. Dit koor repeteert iedere dinsdagavond in het kerkelijk centrum van onze kerk.

Adventsmaaltijd
De dienst op 10 december wordt op een bijzondere wijze gevierd. De Remonstrantse Kring organiseert samen met onze Gemeente aansluitend aan de kerkdienst een zgn. adventsmaaltijd. Die dienst start niet om 10.00 uur, maar om 11.00 uur en tijdens de adventsmaaltijd wordt het avondmaal gevierd.
Het is de bedoeling dat ieder die deelneemt zich vooraf aanmeldt bij Gert Schaart. Hierover wordt nog een mail rondgestuurd.

Adventsmiddag
Op vrijdagmiddag 8 december houden we weer onze jaarlijkse Adventsmiddag. We beginnen om 14.30 uur in het kerkcentrum in Eijsden. Voor de pauze is er de inmiddels traditionele kerstquiz en daarna verzorgt Nicole Vroon een presentatie over haar pelgrimstocht “Camino” onderweg naar Santiago de Compostella. Een bijzonder verhaal over het graf van Jacobus aldaar en haar ervaringen tijdens deze wandeling. Zoals gebruikelijk wordt er voor koffie, thee, wijn en enkele versnaperingen gezorgd. We stellen het op prijs als ieder zich vooraf aanmeldt bij Gert Schaart (scriba@pkn-eijsden.nl).

Diaconie
In de diensten van december wordt er gecollecteerd voor St. Stille Armen in Maastricht (10 december), Solidaridad (24 december) en Kinderen in de knel (25 december). Op 7 januari wordt gecollecteerd voor Homeless Child. Tijdens de diensten wordt een korte toelichting gegeven op deze collecten.

Leeskring
Op vrijdag 1 december wordt het boek “De stamhouder” van A. Münninghoff besproken en op vrijdag 26 januari “De tunnel” van Abraham Yehoshua. We starten zoals gebruikelijk om 14.00 uur in het kerkcentrum in Eijsden.

Oecumenische bijbelgroep
De oecumenische bijbelgroep was jarenlang systematisch bezig met verschillende bijbelboeken waaronder Lucas en Johannes. We lazen en bespraken hoofdstuk voor hoofdstuk, vers voor vers. Nu is er gekozen voor de breedte van de bijbel. Onlangs was het Jona en daarna een hoofdstuk uit Jesaja. Totdat we geboeid raakten door de verhalen van Genesis. We spreken per keer inhoud en plek af, afwisselend in Sint Geertruid en Eijsden. Wie mee wil doen met deze laagdrempelige activiteit (van harte welkom!): laat het even weten via ruudfoppen@xs4all.nl.

Gebedsweek voor de Eenheid
Op zondag 21 januari om 17 uur verzorgt de oecumenische vespergroep een vesperviering in onze kerk. Van 21 tot en met 28 januari is er immers de jaarlijkse week van gebed voor de eenheid. Deze keer is het inhoudelijk materiaal afkomstig van (protestantse en Rooms-katholieke) christenen uit Burkino Faso. Zij kozen voor het verhaal van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10. Het thema van de week (en de vesper) is dan ook: Heb God lief en je naaste als jezelf. De overdenking wordt verzorgd door pastoor Ruud Verheggen.

Wel en Wee
Joke van der Veen is na een val waarbij een aantal nekwervels is gebroken opgenomen bij Vitala Plus (Gronsvelderweg 140, 6229 VN Maastricht, A2 kamer 26). Gijs Kieft (die vlak bij haar woont) zorgt voor kat en planten. Vanaf 14 uur is bezoek mogelijk. Graag vooraf daarover even contact opnemen met Wilma Flier (wilmaflier@live.nl).

Dick Rootert
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-03-2024 om 10.00 uur
Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.