PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief februari - maart 2022 Nieuwsbrief februari - maart 2022

Vanuit de kerkenraad in Eijsden

Nieuwjaarswens
De kerkenraad wil langs deze weg ieder een gezegend jaar wensen. Hoewel de omstandigheden op dit moment als gevolg van Corona niet optimaal zijn, rekenen we erop dat we langzaam de goede kant op gaan. Eijsden is een kleine kerkgemeenschap met als kenmerk een sterke band in persoonlijke contacten. En juist daar hebben we de afgelopen tijd de beperkingen gevoeld. In het Nieuwjaarswoord van Marika de Bruijn (interim voorzitter van de kerkenraad van PGMH) staat zij stil bij wat ons overkomt in deze “rare tijden”. Zij denkt daarbij aan Toon Tellegen met het verhaal uit ‘De egel, dat ben ik’ over gewone tijden en rare tijden. Dat eindigt zo: “Het is een rare tijd, dacht de egel (…). Hij draaide zich om. Het is altijd een rare tijd, dacht hij. Andere tijden zijn er niet”.

Maar zij wijst ook op verworvenheden en activiteiten die nog wel kunnen doen of kunnen gaan doen. In Eijsden hebben we het laatste half jaar tot aan de lockdown in december diverse diensten kunnen houden en na de dienst staande buiten onder het genot van een kop koffie of thee elkaar kunnen spreken. Ook de tuindiensten afgelopen zomer waren een succes en hebben op een bijzondere wijze bijgedragen aan 'het kerk zijn' in Eijsden. Verder waren de zoomdiensten tijdens de lockdown bijzonder waardevol. Een compliment aan de organisatie ervan door Gert Schaart en Helma Kuijpers.
We rekenen erop dat we de komende maanden langzaam weer diensten in de kerk (met beperkingen) zullen houden, maar zullen als dat nodig is teruggrijpen op alternatieven die we inmiddels goed onder de knie hebben gekregen.
 
Pastoraat
Voor zo ver mogelijk blijven we ook het pastorale werk doen. Soms met een gesprek aan de deur, vaak ook op bezoek en verder door de telefonische contacten van Ruud Foppen met een aantal mensen die de deur nauwelijks of niet meer uitkomen. We zijn blij dat daarnaast Zeger en Nicolle en Wilma en Klaas aandacht schenken aan een aantal mensen die op dit moment sterk gebonden zijn aan hun (zorg)woning.

Activiteiten
Zodra het mogelijk is zullen we de diensten in de kerk, de leeskring en de koffieochtend weer opstarten. Ieder wordt via de mail op de hoogte gehouden. In het Kerkcentrum zien we langzaam ook andere partijen uit Eijsden steeds meer van het gebouw gebruik maken. Dan hebben we het niet alleen over de naschoolse opvang, maar bijvoorbeeld ook over Sociaal Centrum Eijsden. Dat is een nieuw burgerinitiatief dat een aantal sociaal maatschappelijke activiteiten ontwikkelt in het voormalige Groene Kruisgebouw en met ons ook kijkt naar mogelijkheden voor (beperkt) gebruik van kerk en het daarnaast liggende gebouwtje. Verder wordt de kerk soms gebruikt door een zangkoor. Het kerkbestuur volgt deze ontwikkelingen met belangstelling en kijkt of er op deze manier meer verbinding kan worden gelegd met andere partijen in de gemeente Eijsden-Margraten.
Kerkhof
We hebben het afgelopen jaar extra aandacht besteed aan ons kleine kerkhof in Caestert. De treures heeft een grote snoeibeurt gehad en een grote populier is gekapt. Er zijn 3 nieuwe beukenbomen geplant op kosten van de gemeente. We zullen de komende maanden kijken wat er verder nog nodig is.

Dick Rootert

Ter gedachtenis Eleonora Ada Michielsen-Hubenet
Op 17 oktober 2021 overleed Leonoor Michielsen te Lanaken. De echtgenote van Peter werd 85 jaar.
Leonoor en Peter hebben elkaar leren kennen bij de VJK, de Stichting Vrije Jeugdkerk en -Kampen. Dat werd sinds hun huwelijk in 1963 de basis van hun gezin. Ook de vier kinderen waren actief betrokken bij de VJK en Eleonoor en Peter werden vaste gasten op de seniorendagen. Een citaat uit de VJK-krant: “de VJK bleek veel meer dan tien dagen kamp in de zomer, de VJK was voor Elly (Eleonoor, RF) en Peter als een huis om in te wonen, een leven lang”.
Zo’n 50 jaar geleden begonnen zij een winkel in wijnen in Maastricht. Wonen deden zij in Mheer, gedurende 25 jaar. Toen Peter met pensioen ging, verhuisden zij naar Lanaken. Leonoor was een actief vrijwilliger. Zij was diaken in de St. Jan, gaf Nederlandse les aan buitenlanders in Vrijthof 23, was actief in het Ronald McDonaldhuis en in het ziekenhuis, waar zij kranten rondbracht voor de patiënten. Ook werd zij kok in het klooster van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis.
Het leven is mooi, maar soms ook hard. Een jaar na hun huwelijk overleed de pasgeboren Ida, tweelingzusje van Francine. En in 2006 overleed zoon Eric-Jan. Vanaf 2011 ging het minder goed met Eleonoor. Het werd onder meer moeilijk om de trap op te komen, zodat Peter haar moest verzorgen, later zelfs verplegen. Maar – zegt Peter – “ik heb haar zoveel mogelijk meegenomen waar dat maar kon”. Met de rollator en later rolstoel naar de winkels, de markt, de koffieochtenden in Eijsden. Hij maakte haar op, stiftte haar lippen, lakte haar nagels, zodat ze er goed uitzag. Tot vier jaar geleden konden ze nog op vakantie. Toen ze anderhalf jaar geleden het appartement in Lanaken moest verlaten om naar een verpleeghuis te gaan, wist Peter dat dit “het bepalende moment was van het heengaan van Leonoor”. De kinderen hebben deze laatste levensfase als soms zwaar en naar beleefd, maar ook als helend en troostend. Vooral als ze VJK-liedjes zongen, zoals The Ashgrove of Een vreemde arme snuiter. Dan was er een gelukzalige blik “en voelde ze zich thuis in haar bestaan”.
In kleine kring werd op 3 november afscheid genomen van Leonoor, op 18 december gevolgd door een herdenkingsdienst in VJK-traditie te Amsterdam. Dat er troost en kracht mag zijn, voor Peter, de kinderen en kleinkinderen.
Ruud Foppen
terug
 
 

Kerkdienst Pinksteren
datum en tijdstip 05-06-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met Remonstranten
datum en tijdstip 26-06-2022 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.