PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief december 2022 - januari 2023 Nieuwsbrief december 2022 - januari 2023

Vanuit de kerkenraad in Eijsden

Erediensten
In december worden er kerkdiensten gehouden op 11 december, 24 en 25 december.
De dienst op 11 december (3e Advent) wordt samen met de Remonstrantse Kring Zuid-Limburg gevierd en draagt een bijzonder karakter omdat we na een aantal jaren van afwezigheid door Corona na afloop van de dienst weer een gezamenlijke Adventsmaaltijd in het Kerkcentrum zullen nuttigen. Tevens wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De voorgangers in deze dienst zijn Ruud Foppen en Esther van der Panne. Het is de bedoeling dat ieder die deelneemt aan de Adventsmaaltijd dat vooraf meldt bij Gert Schaart. Daarover krijgen we nog een mail toegestuurd.
We hebben besloten om net als vorig jaar zowel een Kerstavonddienst als een dienst op Kerstmorgen te houden. Ruud Foppen (24 december) en Klaas Spoelstra (25 december) zijn de voorgangers in deze diensten.
Op 8 januari starten we zoals gebruikelijk het nieuwe jaar met een dienst samen met de Remonstrantse Kring Zuid-Limburg met als voorganger Ruud Foppen en op 29 januari staat een dienst gepland met als voorganger Joen Drost.
Noteer allen deze diensten en kom met ons Kerst vieren, laten we blij zijn dat de beperkingen als gevolg van het Covid virus gedurende de afgelopen jaren ons tot nu toe niet voor de voeten lopen.

Adventsmiddag
Op woensdag 14 december 14:30 uur houden we onze jaarlijkse Adventsmiddag. Tweemaal moest pastoor Ruud Verheggen worden afgezegd vanwege Corona, maar dit jaar hopen we hem te horen over zijn befaamde verzameling kerststallen. Voorts zijn er de versnaperingen, koffie of thee en wellicht een goed glas. Heel graag opgave van tevoren, vóór zaterdag 10 december bij Ruud Foppen of Gert Schaart (ruudfoppen@xs4all.nl of scriba@pkn-eijsden.nl) Nadere informatie via de email.

Gedenken
Zoals elk jaar hebben we in Eijsden in de week van Allerheiligen en Allerzielen in de dienst van 6 november stil gestaan bij degenen die het afgelopen jaar in onze gemeente zijn overleden. Dat waren Nelly Teunissen en Jo Poldervaart. Namens de familie van beiden hebben we een kaars aangestoken ter nagedachtenis van deze twee mensen die zo lang en actief onderdeel hebben uitgemaakt van onze kerkgemeenschap. Daarna kreeg ieder de gelegenheid een kaarsje aan te steken voor iemand die recent of langer geleden is overleden.

Kennis maken met Esther van der Panne
De Remonstrantse Kring Zuid Limburg heeft op 6 november in de dienst in Eijsden kennis gemaakt met de nieuwe predikant Esther van der Panne. Zij was deze zondag voorganger met Ruud Foppen als secondant, die met name het Gedenken in deze dienst leidde. Esther is een bijzonder op mensen gericht persoon dat tijdens de persoonlijke kennismaking na afloop van de dienst ook nadrukkelijk naar voren kwam. Ook Eijsden is blij dat de vacature van de voorganger bij onze Remonstrantse geloofsgenoten in deze regio weer is ingevuld en we hopen Esther nog vaak te treffen in onze kerk.

Begroting 2023
De kerkenraad heeft op 4 oktober de begroting voor 2023 van zowel de kerkrentmeesters als de diaconie goedgekeurd. We kunnen ondanks terugloop van leden van onze kerkgemeenschap en ondanks de energie perikelen nog steeds een verantwoorde begroting opstellen.

Concert
Op 5 februari 2023 wordt om 16.00 uur in onze kerk een concert gegeven door Roon Staal. Zie www.roonstaal.com. Meer info volgt via email en de eerstvolgende ‘Kerkberichten’.

Leeskring
Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld voor de leeskring. Via de mail wordt de nieuwe uitnodiging verstuurd.

Dick Rootert
 
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-02-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst; met Remonstranten
datum en tijdstip 19-03-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Oecumenische bijbelgroep
De oecumenische bijbelgroep maakt een nieuwe start
https://www.pkn-eijsden.nl/laatste_nieuws
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.