PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief juni - juli 2022 Nieuwsbrief juni - juli 2022

Vanuit de kerkenraad in Eijsden

Diensten
We prijzen ons gelukkig dat er weer op de gebruikelijke wijze diensten in onze kerk kunnen worden gehouden. Zo is er op Witte Donderdag in de dienst het Heilig Avondmaal gevierd en was er Paaszondag weer een druk bezochte dienst. Nicole Vroon had voor een bloemstuk gezorgd met daarin een duidelijk liturgische boodschap. De volgende diensten zijn gepland met de volgende voorgangers: op 5 juni ds. Foppen, op 26 juni ds. Junte (samen met de Remonstrantse Gemeente), op 17 juli ds. Boot- de Boer en op 31 juli ds. Hana.
Als het mogelijk is zullen we één van die diensten in onze tuin houden. Dat heeft in de Covid periode veel positieve reacties opgeleverd. Wat we nog wel doen is om bij gezondheidsklachten die duiden op Covid thuis te blijven. Het kerkje is immers klein zij het dat we wel aandacht aan extra ventilatie besteden.

Gebruik Diepstraatkerkje.
Om de kerk in Eijsden geschikt te maken voor meer doeleinden dan alleen de zondagsdienst is het interieur van de kerk aangepast. De banken zijn vervangen door stoelen, zij het dat een aantal banken op verzoek van de Monumentencommissie langs de zijkant zijn geplaatst. De eerste nieuwe activiteiten dienen zich aan.
Op 19 maart is er in het kerkje een inloopmiddag gehouden voor Oekraïne en na die middag is er een initiatief ontstaan voor taalles aan Oekraïners. Dat vindt elke week in de kerk plaats op dinsdagmiddag en woensdagmiddag. De kinderen van de desbetreffende gezinnen worden opgevangen in het bijgebouw van de kerk.
Met het Sociaal Centrum in Eijsden zijn afspraken gemaakt het kerkje vaker te gebruiken voor activiteiten die met een sociaal maatschappelijk doel. Zo hebben leerlingen die verbonden zijn aan het Sociaal Centrum in Eijsden regelmatig gebruik gemaakt van de kerk.

Beheer van de kerk
Het beheer van kerk, kerktuin en begraafplaats geschiedt veelal door vrijwilligers van onze gemeente. We zijn blij dat we recent met Max Paczek een afspraak hebben kunnen maken voor de uitvoering van een aantal beheer taken. Het is niet de bedoeling dat Max het werk van de vrijwilligers op zich neemt, maar dat er wel een zekere coördinatie plaats vindt nu de kerk en het bijgebouw vaker voor andere doeleinden worden gebruikt dan de kerkdiensten.

Renovatie
In de praktijk blijkt dat renovatie van een kerk eigenlijk nooit stopt. Nadat in het verleden de kerktoren is vernieuwd, een aantal jaren later de buitenzijde is opgeknapt, nog niet zo lang geleden het interieur is aangepast en de banken zijn vervangen staan nu de reparatie van het kerkdak en het verfwerk van de toren op onze agenda. De Rijksdienst heeft daarvoor reeds financiële middelen toegezegd. We onderzoeken of ook Provincie en gemeente Eijsden-Margraten nog kunnen bijdragen. Wat betreft het dak van de kerk is vervanging van de leien afdekking noodzakelijk. We onderzoeken de mogelijkheid voor zonnepanelen, maar dat zal voor een Rijksmonument niet eenvoudig zijn.

Pastoraat
Pastorale aandacht gaat vooral uit naar enkele alleenstaande ouderen. Gerda van Binsbergen maakt het naar haar soms vergeetachtige omstandigheden redelijk goed in De Keerderberg (Bakkerboschweg 16, 6267 AJ Cadier en Keer, Kamer 01). En Jo Poldervaart is half april alweer verhuisd. Het wonderlijke feit deed zich voor, dat haar ogenschijnlijk uitzichtloze conditie in het ziekenhuis sterk verbeterde door de rust en regelmaat van een hospice. Daarom moest koortsachtig gezocht worden naar goede plek in een zorgcentrum. Zelf wilde ze heel graag naar De Bron in Eijsden, maar administratieve barricades schijnen dat te verhinderen. Ze verblijft nu tot haar tevredenheid in het zorgcentrum Scharwyerveld (Daaldersruwe 93, 6218 EN Maastricht. Afdeling 1, kamer 91.B036). Een berichtje is altijd welkom.

Activiteiten
De leeskring draait weer als vanouds. De komende bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 juni (Arthur Japin, Maar buiten is het feest).
Ook de koffie en thee ochtenden/ middagen zijn weer gepland.

Dick Rootert
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-08-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst met Remonstranten
datum en tijdstip 04-09-2022 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.