PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief juni-juli2023 Nieuwsbrief juni-juli2023
Vanuit de kerkenraad van Eijsden

Diensten de komende periode.
Op 28 mei vieren we de Pinksterdienst. Voorganger is Ruud Foppen. In deze dienst wordt Lune gedoopt, dochter van Björn en Sandra Hupperts en kleindochter van Ine Vrij. Op 18 juni vieren we een gezamenlijke dienst met de Remonstrantse Gemeente. Voorganger is dan Esther van der Panne. In de dienst van 9 juli is Klaas Spoelstra voorganger en in de dienst van 23 juli Joke Boot.

Gemeenteavond
Op 30 mei organiseren we weer een gemeenteavond. Door Corona hebben we een paar jaar moeten overslaan maar nu hopen we onder genot van koffie/thee en een drankje elkaar weer te ontmoeten om. Behalve de begrotingen en jaarrekeningen van Kerkrentmeesters en Diaconie willen we ook kijken wat de ontwikkelingen van duurzaamheid voor ieder persoonlijk en voor de kerk betekent (groene kerk). We denken ook nog na over een ander onderwerp. Er zal nog een aparte uitnodiging naar ieder verzonden worden met het definitieve programma.

Opvang van Oekraïens gezin door Yvonne en Roel Haberkorn
Zoals in de vorige Kerkberichten al is gemeld, hebben Yvonne en Roel Haberkorn in hun woning voor opvang van een gezin uit Oekraïne gezorgd. Het betreft een vader, moeder en tienerdochter. Tot nu toe gaat het goed. Yvonne en Roel worden bij de opvang begeleid door onder meer Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis. Misschien dat we tijdens de gemeenteavond hier nog even bij zullen stil staan.

Kerkvisie
De gemeente Eijsden-Margraten doet mee aan een onderzoek naar het toekomstig gebruik van de kerken in deze gemeente. Ook onze gemeente is gevraagd mee te doen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de RO-groep uit Maastricht. We doen dit graag omdat dit goed past bij onze ambitie om het Protestantse Kerkje in de toekomst vaker voor meer doeleinden te kunnen gebruiken. Enkele mensen uit onze gemeente zullen meedenken bij het onderzoek dat door het adviesbureau wordt uitgevoerd.

Onderzoek energieverbruik
Het is de bedoeling een adviesbureau in te schakelen voor een zo efficiënt gebruik van de energie in onze kerkelijke gebouwen. De gaskachel die al bejaard is en het mogelijke gebruik van zonnepanelen zijn onderwerp van het onderzoek.

Leeskring
Op vrijdag 21 april heeft de Leeskring het boek “De Pool” van J. M. Coetzee besproken. En op vrijdag 9 juni (14 uur) staat “Dagen in de geschiedenis van stilte” centraal, een roman van auteur Merethe Lindstrom.

Verhalen die raken
Welke gezegdes, uitspraken, verhalen, gelijkenissen of liederen die we soms per ongeluk tegenkwamen in de bijbel, wekken verbazing? Of irritatie? Of herkenning? Jarenlang was de oecumenische bijbelgroep systematisch bezig, hoofdstuk voor hoofdstuk, vers voor vers. Nu is er gekozen voor de breedte van de bijbel. We kwamen al Jona tegen en Jesaja. Op maandag 5 juni (19:30 uur) lezen we de scheppingsverhalen uit Genesis 1 en 2. Deze keer in Eijsden, Wilhelminastraat 1. Om het oecumenisch niveau te waarborgen, is er nog volop ruimte voor deelnemers van protestantse huize. Bel/mail bij belangstelling met Ruud Foppen: 06 22502028, ruudfoppen@xs4all.nl.

Dick Rootert
terug
 
 

Kerkdienst; met Remonstranten
datum en tijdstip 18-06-2023 om 10.00 uur
Collecte: Werelddiaconaat Colombia meer details

Kerkdienst; Avondmaal
datum en tijdstip 09-07-2023 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.