PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief dec-jan 2022 Nieuwsbrief dec-jan 2022

Vanuit de kerkenraad van Eijsden

Kerkdiensten
Het blijft in deze tijd wat puzzelen met de diensten in ons kerkje. Als gevolg van Corona is het aantal te gebruiken plaatsen beperkt tot circa 18. In dat geval is de 1,5 meter afstand redelijk te handhaven. Daarom dient ieder zich vooraf aan te melden. Nu het ernaar uitziet dat de Corona problematiek ons langer in de greep houdt zullen we na moeten denken over de wijze waarop we de gezondheid van deelnemers aan de diensten zo goed mogelijk kunnen waarborgen. Daarom is het de  vraag of we in ons kerkje niet toe moeten naar een situatie dat diensten alleen worden bezocht door mensen die zijn gevaccineerd, genezen zijn van een besmetting  of kunnen aantonen dat ze geen besmetting bij zich dragen. Wij denken dat we dat onze bezoekers aan de diensten kunnen vragen zonder dat we een check doen op de QR code. Hoewel dit nog geen vastgesteld beleid is in onze gemeente wordt daar wel over nagedacht. We zullen dit in bredere kring bespreken en uiteindelijk aldus dan wel enigszins aangepast vaststellen.

Ook de koffie en thee na de dienst is een punt van aandacht. Het Kerkelijk Centrum is eigenlijk alleen te gebruiken als er niet meer dan 10 mensen zijn en ieder een zitplaats inneemt. We hebben recent een alternatief van koffie/thee  in de kerk uitgeprobeerd. Ook dan is het handhaven van de 1,5 meter toch lastig. Overwogen wordt buiten de kerk staande een kop koffie te schenken als het weer dat toelaat.
Een ander punt dat in de kerkenraad veel aandacht krijgt is de vraag hoe we de diensten rondom Kerst gaan organiseren. Kerstavond is altijd druk bezocht, er wordt veel gezongen en na de dienst is er nog een gezellig samenzijn onder genot van een drankje. Met het oplopen van de besmettingen is het in deze vorm niet mogelijk. De komende weken wordt wel duidelijk wat wel of niet wordt toegestaan. Inmiddels hebben we ook weer contact gezocht met de koster van de St. Martinuskerk. Kerstavond kunnen we daar eventueel een dienst houden. Wij houden u op de hoogte.
De conclusie is dat het niet eenvoudig is om steeds de juiste koers te bepalen, mede omdat rekening moet worden gehouden met oplopende besmettingen en de daarmee verband houdende maatregelen en dringende adviezen van de overheid.
Koffie ochtend
Half november zijn we voorzichtig gestart met onze koffiebijeenkomsten. Als de coronabeperkingen dat toelaten zullen we weer regelmatig samenkomen – de anderhalve meter en vaste zitplaatsen respecterend - en wordt dat via de email bekendgemaakt. Te verwachten is immers, dat ieder is gevaccineerd, genezen van Covid 19 of recent is getest.

Leeskring
Op woensdag 19 januari (van 14 tot 16 uur) komt de leeskring weer bij elkaar. We bespreken “Een vrouw van staal”, van de auteur Corine Nijenhuis. De leden van de Leeskring gaan door deelname akkoord met de dan geldende coronavoorwaarden in het Kerkcentrum.

Adventsmiddag
Vrijdagmiddag 3 december vanaf 14:30 uur houden we onze jaarlijkse Adventsmiddag, als corona geen roet in het eten gooit. Speciale gast is pastoor Ruud Verheggen. Lees in deze Kerkberichten bij de activiteiten meer over de Adventsmiddag.

Wel en Wee
Jo Poldervaart is eind oktober opgenomen in het Geerlingshospice, door de overstromingen in Valkenburg gedeeltelijk en tijdelijk ondergebracht op de 8ste verdieping van het verzorgingshuis De Plataan (Henri Dunantstraat 3, 6419 PB Heerlen). “Hier ben ik op m’n plek”, zei Jo tevreden en opgewekt. Er hoeft geen stressvolle medische prestatie meer te worden geleverd en de verzorging is koninklijk, dus ondanks de omstandigheden gaat het redelijk goed met Jo. Ze laat jullie allen groeten en een kaartje is altijd welkom.

Dick Rootert en Ruud Foppen
terug
 
 

Kerkdienst; voor meer informatie mail: scriba@pkn-eijsden.nl
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst; voor meer informatie mail: scriba@pkn-eijsden.nl
datum en tijdstip 20-02-2022 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.