PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief oktober-november 2021 Nieuwsbrief oktober-november 2021

Vanuit de kerkenraad van Eijsden

Kerkdiensten
We zijn weer gestart met diensten in ons kerkje, zij het dat het aantal aan te bieden plaatsen als gevolg van Corona nog steeds beperkt is. Per dienst kunnen 15 a 20 mensen aanwezig zijn en dient men zich vooraf aan te melden. Omdat in de nieuwe inrichting van de kerk losse stoelen worden gebruikt (in plaats van de eerst aanwezige vaste banken) kunnen we enigszins schuiven met de zitplaatsen en aanpassen aan de samenstelling van de bezoekers.
Normaal ontvangen we ’s zomers veel vakantiegasten. Door alle beperkende maatregelen is dat aantal zeer beperkt gebleven. We hebben een aantal malen helaas nee moeten verkopen en mensen doorverwezen naar de diensten van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland.
De komende maanden zijn in Eijsden diensten gepland op 10 oktober (ds. A. Ipenburg), 31 oktober en 21 november (beide diensten ds. R. Foppen). We collecteren in die diensten achtereenvolgens voor Homeless Child, Voedselbank en Pieterke.
Onderhoud kerkgebouw
Het technisch onderhoud van de kerk is een permanent aandachtspunt. Er dient nieuwe dakbedekking aan de zuidzijde van de kerk te worden aangebracht en het verfwerk van de buitenzijde van de toren is hard nodig. Er is een toezegging van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontvangen voor een bijdrage van circa 50% van de geraamde kosten. Ook Provincie en Gemeente Eijsden-Margraten zal een bijdrage worden gevraagd.

Jaarrekening 2020
De jaarrekeningen van Diaconie en Kerkrentmeesters zijn door het toezichthoudende orgaan (Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne) formeel vastgesteld. Onder normale omstandigheden worden die vooraf toegelicht op een gemeente avond. Dat hebben we ook dit jaar als gevolg van Corona niet kunnen doen. Indien er behoefte is aan meer informatie over de cijfers kunnen we die toesturen.

Beheer dienstrooster
De afgelopen jaren heeft Erik Gommer het beheer gevoerd over het dienstrooster. Dit houdt niet alleen in het plannen en uitnodigen van predikanten, maar ook het inroosteren van de  ouderling van dienst en informatie over de koffiedienst. Achter de schermen gebeurt dus veel meer dan voor iedereen zichtbaar is. Ook langs deze weg willen we als kerkenraad Erik hartelijk danken en zijn erg blij dat Klaas Spoelstra bereid is gevonden deze werkzaamheden van Erik over te nemen.

Wel en Wee.
Op het moment van dit schrijven gaat het redelijk goed met Jo Poldervaart. Zij heeft een zware operatie achter de rug met nogal (ook zeer pijnlijke) vervelende naweeën. En haar leven zal beperkter zijn. Ondanks dit alles tracht zij het hoofd geheven te houden. Na de revalidatie in azM- Herstelzorg zal ze naar verwachting nu weer thuis zijn. We wensen Jo veel sterkte toe.

Activiteiten
Veel van onze activiteiten liggen al lang stil. Nu het vaccineren voorspoedig verloopt worden de eerste bewegingen weer gemaakt om weer wat actiever te worden. De Leeskring is weer van start gegaan en hopelijk zullen ook de koffie/thee ochtenden of middagen weer georganiseerd worden.
Dick Rootert
terug
 
 

Kerkdienst; aanmelden verplicht. Voor meer informatie mail: scriba@pkn-eijsden.nl
datum en tijdstip 31-10-2021 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst; aanmelden verplicht. Voor meer informatie mail: scriba@pkn-eijsden.nl
datum en tijdstip 21-11-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.