PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief augustus-september2022 Nieuwsbrief augustus-september2022

Vanuit de kerkenraad van Eijsden

Erediensten
De zomerperiode zijn er elke 2 of 3 weken diensten in Eijsden. Op 31 juli is voorganger ds. Hana, op 14 augustus ds. Joke Boot-de Boer, op 4 september ds. Boogert en op 25 september ds. Ruud Foppen.
Als het mogelijk is zullen we één van die diensten in onze tuin houden. Dat heeft in de Covid periode veel positieve reacties opgeleverd. Wat we nog wel vragen is om thuis te blijven bij gezondheidsklachten die duiden op Covid. Het kerkje is immers klein, zij het dat we wel aandacht aan extra ventilatie besteden. We rekenen op voldoende bezoek, maar merken wel dat het bezoek door vakantiegasten steeds minder wordt.

Gebruik Diepstraatkerkje
Op 25 en 26 juni is er in Eijsden een kunstroute gehouden langs beeldende tuinen. In de kerk werd een beeld geplaatst van Joop van Schie en werden schilderijen geëxposeerd door Jos Solberg. De kunstwerken van Jos waren geïnspireerd op zijn wandeltocht naar Santiago de Compostella en hadden als toepasselijke ondertitel: “de weg is het doel”.
De gedurende een aantal maanden in de kerk gegeven taalles aan Oekraïners is voorlopig gestopt. Taalleraar Teun Peerboom is voor zijn opleiding naar Nijmegen vertrokken. De Stichting “get the angels out” die deze taalles organiseerde blijft wel actief, maar even niet in onze kerk.
De afgelopen weken heeft Veilig Verkeer Nederland een aantal malen gebruik gemaakt van de kerk om met name senioren informatie te geven over verantwoord deelnemen aan het verkeer.
Nu het interieur van de kerk is aangepast aan ander gebruik dan de eredienst merken we dat er langzamerhand steeds meer belangstelling komt voor alternatief gebruik van de kerk. We zijn daar blij mee omdat het jammer is om de kerk slechts eenmaal per 2 weken een uurtje te gebruiken voor kerkdiensten. Binnenkort houdt de Stichting Vrienden Pieterke haar jaarlijkse samenkomst ook op en bij de kerk.

Jaarrekeningen Kerk en Diaconie
De jaarrekeningen 2021 van onze  kerk en van de Diaconie zijn inmiddels ter beoordeling voorgelegd aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. Financieel zijn er voor de Protestantse Gemeente in Eijsden geen problemen. Wel is de door de CCBB gewenste scheiding van een aantal functies in onze kleine organisatie een aandachtspunt. Landelijk wordt daar door de Protestantse Kerk Nederland (PKN) wel over nagedacht. Voor hele kleine (micro) gemeenten worden vereenvoudigingen van het opstellen van begroting en jaarrekening voorgesteld. De in het verleden door ons gehouden gemeente-avonden waarin begrotingen en jaarrekeningen werden toegelicht, zijn door Corona niet georganiseerd. We hopen in de toekomst dat wel weer te kunnen doen.
De jaarrekeningen 2021 van Kerkrentmeesters en Diaconie worden gepubliceerd op onze website.

Tuin onderhoud
Het onderhoud van de kerktuin vraagt zeer veel tijd en is door het kleiner worden van onze gemeente lastig nog te doen door eigen vrijwilligers. Daarom gaan we op zoek naar een tuinbedrijf dat in elk geval het grotere snoeiwerk zoals de grote taxus heg rondom de kerktuin gaat verzorgen. Daar komt bij dat onze poetshulp is gestopt. Zij deed de afgelopen jaren ook klein tuinonderhoud. Als zich vrijwilligers voor poetsen en tuinonderhoud willen melden, zijn we daar heel dankbaar voor. Klaas Spoelstra, Klaas Ruiter, Max Paczek, Wilma Flier en ondergetekende hebben de eerste helft van juli het nodige werk in de tuin verricht. Ook het Protestantse kerkhofje in Caestert heeft aandacht gehad.

Pastoraat
Dan is het zo ver. Na een proces van meerdere behandelingen in het ziekenhuis, het opknappen in een herstelkliniek, hospice en huisvesting voor korte periodes in een paar zorgcomplexen is op 14 juli op 90 jarige leeftijd onze Jo Poldervaart overleden. Ook aan het leven van deze krasse dame is dus een einde gekomen. Het bericht bereikte ons vlak voor de sluiting van de aanlevering van onze bijdrage aan deze Kerkberichten. In de volgende aflevering van Kerkberichten zal Ruud Foppen (nu op vakantie) een In Memoriam plaatsen.

Gerda van Binsbergen maakt het naar haar soms vergeetachtige omstandigheden redelijk goed in De Keerderberg (Bakkerboschweg 16, 6267 AJ Cadier en Keer, Kamer 01).

Activiteiten
De leeskring draait weer als vanouds. Na de zomer ontvangen we verdere informatie over tijdstip en te lezen boek. Ruud Foppen en Klaas Spoelstra hebben een inventarisatie gehouden van wensen met betrekking tot de koffie en thee ochtenden/middagen. Na de zomer worden deze weer gepland.

Dick Rootert
terug
 
 

Kerkdienst met Remonstranten; aanmelden verplicht voor maaltijd na afloop; voor meer informatie mail: scriba@pkn-eijsden.nl
datum en tijdstip 11-12-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst; aanmelden verplicht; voor meer informatie mail: scriba@pkn-eijsden.nl
datum en tijdstip 24-12-2022 om 20.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.