PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief februari-maart 2023 Nieuwsbrief februari-maart 2023
Vanuit de kerkenraad van Eijsden

Nieuwjaarswens
De kerkenraad wil langs deze weg ieder een gezegend jaar wensen. Op 8 januari hebben we een aantal van U al persoonlijk ontmoet en een goed en gezond nieuwjaar gewenst. In tegenstelling tot vorig jaar hebben we elkaar gelukkig weer persoonlijk kunnen ontmoeten.

Terugblik diensten in december
In december hebben we een 3-tal mooie en sfeervolle vieringen gehad in ons kerkje. De diensten zijn heel goed bezocht, in totaal bijna 90 kerkgangers!
Op derde Advent was er een druk bezochte dienst met aansluitend de traditionele lunch samen met de Remonstrantse Kring Zuid-Limburg. Op Kerstavond en Kerstochtend hebben we veel kerstliederen gezongen. De avonddienst is opgeluisterd met cello en hobo muziek en natuurlijk met orgelmuziek door Peter Peters. Eerste Kerstdag weer hele mooie pianobegeleiding door Wilma Flier. Ook stond er natuurlijk een mooi versierde kerstboom (met dank aan Max en Myriam Paczek) en een Adventskrans in de kerk en kerststukjes in het kerkelijk centrum (met dank aan Nicole Vroon). Na de Kerstavonddienst was er weer de traditionele glühwijn, zoals vanouds weer verzorgd door Roel en Yvonne Haberkorn. Helaas was er geen koffie na de ochtenddienst. Dat gaan we dit jaar weer organiseren: koffie met kerstbrood!  Dank aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan de activiteiten en kerkdiensten in december!

Adventsmiddag
Op 14 december hebben we weer een adventsmiddag kunnen organiseren. Pastoor Ruud Verheggen heeft een mooie lezing gegeven over zijn gigantische verzameling kerststallen (meer dan 900!). Ook hebben we een kerstquiz gedaan en natuurlijk waren er lekkere versnaperingen.

Vesper
Op 15 januari hebben we sinds lange tijd samen met de Rooms-Katholieke parochie in Eijsden weer een oecumenische Vesper gehouden en nog wel in onze kerk. Voorgangers waren ds. R. Foppen en pastoor R. Verheggen.

Kerstdiner Pieterke
Het is gebruikelijk bij de Vrienden van Pieterke dat het jaar wordt afgesloten met een kerstdiner. Op 21 december zijn Ruud en ondergetekende als gasten aanwezig geweest. De Pieterke band luisterde het diner met veel overgave op met bekende nummers. Onze Joop Matatula speelde en zong uiteraard weer enthousiast mee. 

Collecten Diaconie
We hebben in 2022 via collecten tijdens de kerkdiensten € 1619 ingezameld. Hiervan is €615 via Kerk in Actie afgedragen aan landelijke doelen en hebben we €1004 bestemd voor bestemmingen in onze eigen regio. De belangrijkste daarvan waren de Voedselbank (€458), Homeless Child (€204), Vrienden van Pieterke (€165) en Stichting Wereldwijd (€49). Verder werd €128 bestemd voor de eigen Diaconie. Ook langs deze weg willen wij ieder bedanken die hieraan heeft bijgedragen.

Wel en wee
Aan het begin van het nieuwe jaar kregen we bericht dat Joke van Werkhoven op 30 december op 79 jarige leeftijd was overleden. Joke was samen met echtgenoot Theo en beide dochters jarenlang een actief lid van onze gemeente. Theo heeft vele jaren de functie van kerkrentmeester in het kerkbestuur bekleed. Klaas Ruiter is mede namens onze gemeente
aanwezig geweest bij de uitvaartdienst in Tholen. Ook langs deze weg onze condoleance.

Concert Roon Staal 5 februari
Op 5 februari om 16.00 uur geeft Roon Staal, zanger en pianist een concert in onze kerk. Roon geeft gedurende zijn Wintertour2023 in ruim 20 plaatsen in heel Nederland concerten. Het belooft een bijzondere middag te worden en we zijn blij dat we een dergelijke muzikale middag in onze kerk kunnen organiseren. Reserveringen en tickets (€22,50) via www.roonstaal.com of telefoon 06 -1540 3125. Ook aan de deur zijn kaarten te koop

Leeskring
De leeskring draait weer op volle toeren en de te bespreken boeken lijken steeds dikker te worden. Op woensdag 11 januari bespraken we de roman “Klara en de zon” van de Nobelprijswinnaar voor de literatuur 2017, Kazuo Ishiguro. Een fijnzinnig en indringend boek over kunstmatige intelligentie en het wezen van de mens. Het werd een zeer intens gesprek. En op vrijdag 10 maart (14 uur) bespreken we van David Grossman “Een vrouw op de vlucht voor een bericht”.

Dick Rootert
terug
 
 

Kerkdienst; Witte Donderdag; avondmaal
datum en tijdstip 06-04-2023 om 20.00 uur
meer details

Kerkdienst; Pasen
datum en tijdstip 09-04-2023 om 10.00 uur
Collecte: Werelddiaconaat Moldavië meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.