PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief februari-maart 2021 Nieuwsbrief februari-maart 2021

Vanuit de kerkenraad van Eijsden

Zoals voor iedereen wel duidelijk is, legt het coronavirus ons nog steeds een groot aantal beperkingen op. Ook het kerkbezoek en pastoraal werk zijn onder de huidige omstandigheden zo goed als niet mogelijk. Ruud Foppen houdt telefonisch wel contact met de mensen in onze kerkgemeenschap die hiervan het meest te lijden hebben. Maar de eenzaamheid wordt er niet minder door. Daarom wensen we ieder veel sterkte in deze periode. Hoewel gestart is met vaccinatie zullen we nog enige tijd moeten volhouden.
Indien kerkdiensten weer mogelijk zijn is het niet uitgesloten dat we in eerste instantie weer gebruik zullen maken van de Martinuskerk. Hierover zullen we ieder tijdig informeren. Er kan op zondag wel gebruik worden gemaakt van de diensten die digitaal vanuit Maas-Heuvelland worden uitgezonden. Daarvoor kan men de volgende procedure volgen: ga naar de website www.kerkomroep.nl en vul vervolgens bij ‘vind uw kerk’ bijvoorbeeld Maastricht of Valkenburg in. Vervolgens selecteert men de kerk, bijvoorbeeld ‘St. Jan’ en dan kunt u de dienst live volgen (of later terugkijken).

Interieur van de kerk
De verbouwing van het interieur van onze kerk wordt op korte termijn afgerond. Er is een nieuwe vloer aangebracht en 6 kerkbanken zijn verplaatst naar de zijkanten. Dit was één van de voorwaarden van de Monumentencommissie van Eijsden-Margraten. Nu rest nog het schilderwerk van de muren en het plafond. Misschien goed om te vermelden dat behalve een aantal mensen van de kerkenraad ook Klaas Ruiter en Max Paczek een bijdrage hebben geleverd bij de uitvoering van de restauratie van het interieur van de kerk.
Er zijn nieuwe stoelen besteld voor zowel de kerk als voor het kerkelijk centrum. We verwachten dat deze over 6 weken zullen worden geplaatst. Misschien dat we in de maand mei al weer eens gebruik kunnen maken van de kerk.
We hebben voor deze restauratie contact gezocht met provincie en gemeente met verzoek om financieel bij te dragen in de kosten. We beogen immers het gebruik van de kerk ook in de toekomst veilig te stellen, onder andere door daar ook andere activiteiten te laten plaatsvinden. Dit is in het belang van de instandhouding van dit kerkelijk erfgoed.

Kerkhof
Hoewel niet ieder daarbij stil staat beheren we ook nog een klein kerkhof. Thomas Schaart helpt ons al vele jaren met het onderhoud. Er ligt een plan van de gemeente om beuken langs de weg te plaatsen waaraan het kerkhof ligt. Dit betekent dat er op het kerkhof drie nieuwe beukenbomen zullen worden geplant op kosten van de gemeente. Verder is het nodig dat een grote populier wordt gekapt en dat de markante zeer oude treures een grote opknapbeurt krijgt. Deze werkzaamheden zullen de komende maand plaats vinden. Het kerkhof wordt nog regelmatig bezocht door mensen die daar in het verleden hun dierbaren hebben begraven.

Wel en Wee
We weten dat Jan en Nellie Teunissen op korte termijn naar Tilburg zullen verhuizen. De zorg die zij in toenemende mate van de kinderen ontvangen is dan gemakkelijker te organiseren. Doordat ze recent met enig lichamelijk ongemak te maken kregen is dat enigszins vertraagd. We houden contact me ze. Inmiddels herstellen Lies Kaffa en Yvonne Haberkorn van de corona infectie. Ook Joke van der Veen liep de ziekte op, terwijl ze in het revalidatiecentrum herstellende was van een gecompliceerde beenbreuk na een val. Intussen is ze weer thuis. Jo Poldervaart blijft onder stevige controle van haar arts. We hopen het beste en wensen hen beterschap.

Activiteiten
We zullen zodra het weer het toelaat de komende weken de kerktuin een kleine beurt geven. Die ziet er nog redelijk goed uit maar dat betekent niet dat er niets meer nodig is. Na de bloei van de magnolia zal Thomas Schaart deze nog eens goed bij snoeien.

Dick Rootert
terug
 
 

Kerkdiensten in de kerk gaan niet door; voor meer informatie mail: scriba@pkn-eijsden.nl
datum en tijdstip 07-06-2021 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.