PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief juni-juli 2024 Nieuwsbrief juni-juli 2024
Vanuit de kerkenraad in Eijsden

Afscheid Ruud Foppen
Per 1 april jl. heeft Ruud Foppen zijn functie als predikant van de Protestantse gemeente Eijsden overgedragen aan Klaas Spoelstra.
In de kerkdienst op 1e Pinksterdag hebben we die overdracht een officieel en feestelijk tintje gegeven. Ruud was die dag voorganger en ruim 50 mensen hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn.
Ruud heeft 16 jaar deze functie vervuld in Eijsden. Daarvoor heeft hij 10 jaar in Brussel gewerkt en daar ook een opleiding genoten. Van 1981 tot 2004 heeft Ruud werkzaamheden verricht in de mediajournalistiek (o.a. NCRV en IKON). In de periode 1990 tot 1996 was hij predikant in de Oostelijke Mijnstreek en van 1996 tot 2009 justitiepredikant. Ruud is in 2008 gestart in Eijsden. Wij zijn hem bijzonder erkentelijk voor al het werk dat hij in het kader van de Protestante gemeente Eijsden heeft verricht.
We denken vaak allemaal bij een dominee aan kerkdiensten, preken en theologie. Waar Ruud echt veel tijd in heeft gestoken en hij onvermoeibaar was betrof de pastorale zorg en betrokkenheid bij onze kerkgemeenschap. Hij heeft de afgelopen 16 jaar zeer veel huisbezoeken afgelegd in een periode dat steeds meer van onze kerkleden ouder en hulpbehoevender werden en met teleurstellingen werden geconfronteerd. Hij toonde een grote liefde voor mensen en versterkte daardoor onze gemeenschap. Hij heeft, zo gaat dat, diverse uitvaarten begeleid en daar vaak op een bijzondere wijze vorm en inhoud aan gegeven.
In de Kerkenraad ondervonden we een zeer deskundige enthousiasmerende ondersteuning van Ruud. In een kleine kerkgemeenschap, zoals die van Eijsden, was het belangrijk dat wij op zijn steun konden rekenen en konden putten uit alle ervaring die hij in het verleden in diverse functies heeft opgedaan. Zijn grote kracht is dat hij heel open en benaderbaar is. Die stijl past heel goed bij onze gemeenschap en daar heeft hij duidelijk aan bijgedragen. Iedereen kan zich daardoor bij ons thuis voelen. Ruud is bescheiden en toch ook daadkrachtig. Hij was er veel mee bezig hoe we onze gemeente vitaal kunnen houden en voelde zelf heel duidelijk die verantwoordelijkheid.
Belangrijk was hij ook voor onze samenwerking met derden, zoals de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland, de Remonstrantse Kring Zuid-Limburg en de Katholieke Parochie in Eijsden-Oost- Maarland. Met name de laatste jaren heeft hij op een heel plezierige wijze kunnen samenwerken met de pastoor van die Parochie Ruud Verheggen.
Het klinkt niet vreemd als we constateren dat zijn communicatie altijd een bijzonder sterk punt was. Hij heeft niet voor niets lang gewerkt in de mediajournalistiek. In Kerkberichten, maar ook daarbuiten hebben we daar volop van geprofiteerd. En het enthousiasme waarmee hij de leeskring en de Bijbelkring heeft opgezet onderstreept dat nog eens.
Tenslotte mag ook niet onvermeld blijven dat Ruud, als er werkzaamheden moesten worden verricht, hij zich als één van de eersten aanmeldde om mee te doen. Ook al begon hij op zijn leeftijd wat fysieke beperkingen te voelen, hij was er altijd.
De vader van Ruud was bakker. We herinneren ons dat hij vertelde hoe zijn vader op een gegeven moment ook brood rondbracht in andere wijken. Dat leidde tot wrevel bij andere bakkers en heeft daarom niet zo lang geduurd. Het heeft Ruud geleerd om goed met de belangen van anderen rekening te houden en met elkaar te overleggen.
Wij zullen deze creatieve veel fietsende en ook kamperende dominee bijzonder missen, maar realiseren ons ook dat we in de gelukkige omstandigheid verkeren een prima opvolger te hebben gevonden in Klaas Spoelstra. We wensen Ruud samen met Ine in goede gezondheid nog vele jaren en hopen dat hij nu meer tijd krijgt voor zijn kleinkinderen en voor zijn hobby’s, zoals schilderen.

Kerkenvisie Eijsden-Margraten
De gemeente Eijsden-Margraten heeft aan een extern bureau een opdracht verleend voor het opstellen van een kerkenvisie. Daarbij richt de aandacht zich met name op de toekomst van de kerkgebouwen. Voor onze kerk is het hoofddoel om het gebouw in stand te houden. Maar in een gemeente Eijsden-Margraten met zo veel katholieke kerken zullen er toch knopen moeten doorgehakt over het eventueel uit gebruik nemen van de kerk.
Wij willen onze kerk uiteraard in stand houden. Onze kerk staat op een belangrijk punt binnen Eijsden, namelijk aan het begin van de historische Diepstraat. Het onderzoek richt zich daarom met name op mogelijkheden van medegebruik van onze kerk voor activiteiten die we passend vinden in het kerkgebouw zolang er kerkdiensten worden gehouden. De afspraak die we gemaakt hebben met het onderzoeksbureau is dat er een omgevingsdialoog wordt gestart, waardoor we hopelijk in gesprek komen met buren en instanties die belangstelling hebben voor gebruik van de kerk.
We zullen ook met de eigen gemeenteleden in gesprek gaan om te bezien welke randvoorwaarden aan medegebruik moet  worden gesteld. De verwachting is dat we na de zomer de eerste sessie van de omgevingsdialoog zullen plannen.

Leeskring
Op vrijdag 9 augustus bespreken we “De bekoring” van Hans Münsterman, destijds winnaar van de AKO Literatuurprijs. En op vrijdag 13 september bespreken we “Vallen is als vliegen” van Manon Uphoff. We komen bijeen van 14 tot 16 uur in het Kerkelijk centrum van Eijsden, Wilhelminastraat 1. De tien leden van de groep zijn doorgaans trouw, maar soms kun je verhinderd zijn door onverwachte zaken. We maakten de afspraak dat het in principe altijd doorgaat, tenzij er vijf of meer afmeldingen zijn. Contact: Klaas Spoelstra, kspoelstra@outlook.com.

Dick Rootert
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur
Eigen Diaconie meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.00 uur
Wereldwijd meer details

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.