PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief april - mei 2021 Nieuwsbrief april - mei 2021

Vanuit de kerkenraad van Eijsden

Op 1 maart heeft de kerkenraad digitaal vergaderd. We hebben de zoom-bijeenkomsten van zondag 7 en 28 februari besproken. In beide diensten hebben zo’n 20 mensen meegedaan en in het algemeen krijgen we bijzonder positieve reacties. We bekijken de komende tijd welke mogelijkheden er bestaan om ook weer een fysieke bijeenkomst in onze kerk of de Martinuskerk te houden. Behalve op 21 maart zullen we ook op 4 april weer een digitale dienst houden. In de Paasdienst van 4 april zal Klaas Spoelstra als “voorganger” de overdenking doen. Zoals ieder al gezien zal hebben collecteren we niet in een digitale dienst. Dat zullen we de komende diensten wel doen. Geld kan dan worden overgemaakt op het rekeningnummer van de Diaconie van Eijsden is: NL27ABNA0623562537. We zullen alleen voor diaconale doelen collecteren. Zodra we weer een zogenaamd fysieke dienst organiseren zullen we ieder tijdig informeren.
Er kan op zondag dat we geen zoomdienst hebben uiteraard gebruik worden gemaakt van de diensten die digitaal vanuit Maas-Heuvelland worden uitgezonden. Daarvoor kan men de volgende procedure volgen: ga naar de website www.kerkomroep.nl en vul vervolgens bij ‘vind uw kerk’ in. Vervolgens selecteert men de kerk. Daarbij moet het volgende worden opgemerkt. De kerkdiensten  in de St. Jan,  zijn op dit moment niet meer te zien via de kerkomroep, maar via Youtube kanaal (https://youtu.be/sCtOH8RqJCU).
Wie de diensten in de St. Jan digitaal volgt, zal merken dat aan het begin van de dienst ook de Eijsdenaren van harte welkom worden geheten.

Interieur van de kerk
De verbouwing van het interieur van onze kerk is inmiddels afgerond. Er is een nieuwe vloer aangebracht en 6 kerkbanken zijn verplaatst naar de zijkanten. Dit was één van de voorwaarden van de Monumentencommissie van Eijsden-Margraten. Ook de muren en het plafond zijn van een nieuwe verflaag voorzien. Er zijn nieuwe stoelen geplaatst in zowel de kerk als het kerkelijk centrum.
Dan was er nog de vraag wat we met de oude stoelen uit de kerk moesten doen. Ze zijn nog heel goed te gebruiken, maar passen niet meer in het interieur van de kerk. We hebben her en der geadverteerd maar weinig of geen reactie ontvangen. Wilma Flier heeft echter voor een oplossing gezorgd. De stoelen schenken we via haar contacten aan een project in Roemenië.
We hebben voor deze restauratie contact gezocht met Provincie en gemeente met verzoek om financieel bij te dragen in de kosten. Van de Provincie Limburg hebben we een mooie bijdrage ontvangen omdat we door deze restauratie het gebruik van de kerk ook in de toekomst veiligstellen door in dit gebouw ook andere activiteiten te laten plaatsvinden. Daarmee - zo zegt de Provincie -wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de instandhouding van dit kerkelijk erfgoed. Verder mogen we het legaat van Jo Broekhuizen niet vergeten dat we gebruiken voor aanschaf van de nieuwe stoelen.

Administratie
We hebben met de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland afspraken gemaakt over een intensievere samenwerking welke uiteindelijke tot fusie van Eijsden met Maas-Heuvelland zal leiden. We doen al veel samen maar gaan nu volgende stappen zetten. Er zijn afspraken gemaakt om onze (financiële) administratie onder te brengen bij het kerkelijk bureau van Maas-Heuvelland. Dat gaat de komende maanden zijn beslag krijgen. In beginsel merkt niemand daar iets van, maar het ontlast wel onze eigen administratie. Die is op dit moment heel kwetsbaar omdat dit nu bij een enkel persoon is ondergebracht.
Ook bij het opstellen en uitvoeren van het kerkdienstrooster treedt een wijziging op. De afgelopen jaren heeft Erik Gommer dat steeds heel nauwgezet uitgevoerd. Wij zijn heel blij dat Klaas Spoelstra bereid is om die taak van Erik over te nemen. Dit is echt zo’n taak die achter de schermen wordt uitgevoerd, maar wel heel belangrijk is voor continuïteit voor het houden van de kerkdiensten. We danken Erik voor zijn jarenlange bijdrage en hopen voor Klaas dat hij veel voldoening ondervindt van zijn contacten met predikanten en organisten.

Wel en Wee.
Jan en Nelly Teunissen zijn inmiddels naar Tilburg verhuisd. Daar zitten ze dicht bij hun kinderen. De zorg die zij in toenemende mate van de kinderen ontvangen is dan gemakkelijker te organiseren. Hun nieuwe adres is: Gendringenlaan 163, 5043XL Tilburg.
Joke van der Veen liep door een val een gecompliceerde beenbreuk op en werd daarna in het revalidatiecentrum getroffen door Covid-19. Intussen is ze weer thuis en het lijkt goed te gaan. Jo Poldervaart blijft onder stevige controle van haar arts. Gerda van Binsbergen verblijft nog steeds in het Dr. Ackenshuis in Gulpen, maar staat op de wachtlijst voor de Keerderberg. Haar kinderen komen van ver regelmatig langs en regelen van alles. En dat geldt ook voor Jannie Langeveld. Dapper om ondanks een hoge leeftijd en ongemak niet te klagen. We wensen ieder sterkte.

Activiteiten
Klaas Ruiter heeft de kerktuin een prima beurt gegeven. Die ziet er weer prachtig uit. In het voorjaar zullen we met een paar enthousiastelingen nog een paar uur in de tuin aan het werk gaan. Na de bloei van de magnolia zal Thomas Schaart deze mooie boom, die ons een rustieke plek bood voor de tuindiensten, nog eens goed snoeien.

Dick Rootert
 
terug
 
 

Kerkdiensten in de kerk gaan niet door; voor meer informatie mail: scriba@pkn-eijsden.nl
datum en tijdstip 07-06-2021 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.