PKN
Protestantse Gemeente Eijsden
 
Nieuwsbrief februari-maart 2024 Nieuwsbrief februari-maart 2024
Vanuit de kerkenraad in Eijsden

Nieuwjaarswens
De kerkenraad wil langs deze weg ieder een gezegend jaar wensen. Op 7 januari hebben we een aantal van U na de dienst al persoonlijk ontmoet en een goed en gezond nieuwjaar gewenst. De dienst van 7 januari werd gezamenlijk gevierd met de Remonstrantse Kring Zuid-Limburg. De dienst werd opgeluisterd met bijdragen van het zangkoor Vocal Group Logo uit Eijsden. Dit koor oefent regelmatig in ons kerkcentrum en heeft als tegenprestatie een bijdrage geleverd aan deze dienst. Overigens aardig om te vermelden dat Nicole Vroon lid is van dit zangkoor is en de verbindende schakel vormt met onze gemeente.

Terugblik diensten in december
In december hebben we een drietal mooie en sfeervolle vieringen gehad in ons kerkje. De diensten zijn heel goed bezocht, in totaal 93 kerkgangers exclusief de 11 leden van het koor op kerstavond!
Op tweede Advent was er een druk bezochte dienst met aansluitend de traditionele lunch samen met de Remonstrantse Kring Zuid-Limburg. Op Kerstavond en Kerstochtend hebben we veel kerstliederen gezongen. De avonddienst is opgeluisterd met een bijdrage van Vocal Harmony uit Maastricht. Eerste Kerstdag was er in de dienst een optreden van het fluitensemble van Myriam Paczek met begeleiding op piano door Wilma Flier. De kerstboom in de kerk werd versierd door Max en Myriam Paczek en de Adventskrans in de kerk en kerststukjes in het kerkelijk centrum zoals gebruikelijk gemaakt door Nicole Vroon. Na de Kerstavonddienst was er weer de traditionele glühwein, zoals vanouds verzorgd door Roel en Yvonne Haberkorn.
Dank aan ieder die een steentje heeft bijgedragen om de kerkdiensten in december een feestelijk tintje te geven!

Adventsmiddag
Op 8 december hebben we weer een adventsmiddag kunnen organiseren. Nicole Vroon-Closet heeft een mooie lezing gegeven over de Camino als onderdeel van haar wandeltochten naar Santiago de Compostella. En natuurlijk ontbrak de traditionele kerstquiz van Ruud Foppen niet.

Vesper
Op 21 januari hebben we met de samenwerkende RK parochies in Eijsden een oecumenische Vesper gehouden. De dienst werd gehouden in ons Protestantse kerkje in Eijsden. Voorgangers waren ds. R. Foppen en pastoor R. Verheggen. Centrale thema dat ons bindt was de Gebedsweek voor de Eenheid.

Collecten Diaconie
We hebben in 2023 via collecten tijdens de kerkdiensten € 1915 ingezameld. Hiervan is €702 via Kerk in Actie afgedragen aan landelijke doelen en hebben we €1213 bestemd voor doelen in onze eigen regio of georganiseerd vanuit onze kerk. De belangrijkste daarvan waren de Voedselbank (€421), Homeless Child (€110) en Vrienden van Pieterke (€93). De Diaconie heeft uit eigen middelen het afgelopen jaar nog eens € 150 overgemaakt. Goed om te weten dat voor Homeless Child en Pieterke eveneens gecollecteerd wordt in de Protestantse kerken in Maas-Heuvelland. Ook langs deze weg willen wij ieder bedanken die hieraan heeft bijgedragen.

Wel en wee.
Wilma is recent op bezoek geweest bij Agnes Fiene. Zij mist de toch plotseling overleden Klaas Ruiter heel erg. Samen hebben ze nog wat herinneringen opgehaald over Klaas. We zullen met haar contact houden.
Joke van der Veen is nog steeds niet thuis maar wordt verzorgd in Vitala Plus, Gronsvelderweg 140, 6229 VN Maastricht (A2 kamer 26). Ook met Joke zorgen we voor regelmatig contact, maar een kaartje is altijd welkom.

Leeskring
De goed bezette leeskring was 26 januari bijeen rond “De tunnel” van Abraham Yehoshua. Telkens wordt in overleg een volgend boek gekozen en een nieuwe datum afgesproken. Voor contact en informatie: ruudfoppen@xs4all.nl

Dick Rootert
terug
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-04-2024 om 10.00 uur
KIA / Zending Ruwanda meer details

Oecumenische versperdienst in St Christinakerk
datum en tijdstip 28-04-2024 om 17.00 uur
meer details

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.